Skip to main content

Hoe zet je een vitale woongemeenschap op? Wat is de rol van de bewonerscommissie? Op welke manier kan ik gebruik maken van actieve bewoners? Programmering. Bewoners enthousiasmeren. De rol van de wooncorporaties. Allemaal onderwerpen om te bespreken en de komende jaren van elkaar te leren.

Welzijnspartijen in Rotterdam zijn druk bezig om vitale woongemeenschappen in de wijken op te zetten. Sommigen zijn hier al ver mee en anderen moeten nog beginnen. Om elkaar hierbij te helpen heeft de Coalitie Erbij Rotterdam en de gemeente Rotterdam samen het initiatief genomen een nieuwe Lerende Praktijk te starten. Namelijk de Lerende Praktijk Vitale Woongemeenschappen.

Ongeveer zes keer per jaar komt deze Lerende Praktijk samen om elkaar te helpen en samen te leren. Wil je een bijeenkomst bijwonen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de trekker Janny via het contactformulier onderaan deze pagina.

Aan deze Lerende Praktijk nemen deel:

Stroomschema

Als afsluiting van de Lerende Praktijk Informele Netwerkversterking en start van deze Lerende Praktijk, hebben wij een stroomschema gemaakt, waarbij we inzichtelijk wilden maken, wat de routes zijn om passende zorg en/of woonvormen aan te vragen. Dit is nog best ingewikkeld en lang niet voor iedereen goed te overzien.

De Lerende Praktijk Vitale Woongemeenschappen komt enkele malen per jaar bijeen. Heb je interesse om mee te doen?

Je bent van harte welkom!

Neem contact op