Feestelijke ontmoetingsbijeenkomsten voor ouderen, gestart in de recreatieruimtes van de serviceflats senioren.  Daarna worden in de wijk alle bewoners in een straat uitgenodigd voor de Samen is leuker dan alleen bijeenkomsten.  Op de bijeenkomsten wordt informatie gegeven over sociaal isolement en gaat men in gesprek met elkaar over hun straat en wijk, met name  worden signalen, contactmogelijkheden en activiteiten besproken.

Iedere bewoner krijgt een persoonlijke uitnodiging, waarna Wmo Radar een week later deur voor deur bij bewoners langsgaat. De bijeenkomsten worden vooral op zaterdag en zondagmiddag uitgevoerd. Bewezen is namelijk dat dit de meest moeilijke dagen zijn als men alleen woont en zich dan soms tot vaak eenzaam voelt.

Voor welk vraagstuk biedt deze Best Practice een oplossing?

Bewoners met geen tot weinig contacten/netwerk. Er is met name baat voor de ‘overlevers’ en ‘buitenstaanders’ uit de typologieën sociaal isolement van drs. Anja Machielse.

 

Wil je meer weten?

Lees dan het werkboek of doe mee met onze training interventieprofielen.

Welke resultaten levert het op?

Resultaat is dat bewoners op een leuke en ontspannen manier met elkaar kennismaken, in gesprek gaan met elkaar en zich bewust worden dat eenzaamheid ook in hun straat kan voorkomen. Verder krijgt men tips wat zij er zelf aan kunnen doen of waarnaar zij kunnen doorverwijzen zodat de groep eenzamen en/of sociaal geïsoleerde bewoners bereikt en geholpen kan worden. Daardoor wordt de sociale cohesie in de flat en de wijk versterkt.

Op de georganiseerde bijeenkomsten zijn de afgelopen jaren bewoners enthousiast geraakt en hadden de wens om iedere zondag bij elkaar te komen. Wmo Radar heeft waar nodig de bewoners ondersteund bij de aanvraag van een bewonersinitiatief of bewoners gecoacht om een inloop café in hun buurt op te zetten. In diverse flats komen iedere zondagmiddag of doordeweekse middag nu ca. 15 tot 25 bewoners bij elkaar om onder het genot van koffie en thee met elkaar te praten. En worden andere bewoners uit de flat en wijk gemotiveerd om ook naar de koffiebijeenkomsten te komen. Met feestdagen wordt met elkaar iets extra’s georganiseerd. Zo wordt het netwerk uitgebreid en de eenzaamheid doorbroken.

Project of vaste werkwijze?

‘Samen is leuker dan alleen’ is begonnen als apart project, maar de methodiek is  nu onderdeel van de reguliere werkwijze.

Tips

Deze Best Practice kan ook op andere plekken worden ingezet. Heel belangrijk zijn de uitnodigingsbrieven, waarin je vermeldt dat je ook aan zult bellen. Zo zijn ouderen op de hoogte en is er meer kans dat de deur open gaat.

Contactpersoon

Joke van Kervel
jvkervel@wmoradar.nl
06 27 97 94 13