Korte beschrijving

‘Het Geheugenpaleis’ is een innovatief concept van SOL Netwerk en kan in iedere wijk worden opgezet. Het is bedoeld voor vergeetachtige en lichtdementerende ouderen.

Doel is om dementerende ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen en daarbij te zorgen voor een hogere kwaliteit van leven voor dementerenden en lagere belasting van mantelzorgers. Laagdrempelige ontmoeting in huiskamersfeer. Muziek, bewegen, geheugentraining en ontmoeten zijn de vaste onderdelen van het concept.

Het Geheugenpaleis wordt wekelijks één dagdeel uitgevoerd door vrijwilligers en één professional.

Voor welk vraagstuk bood deze Best Practice een oplossing?

Licht dementerende ouderen komen vaak in een spiraal van terugtrekken en vermindering van contacten terecht. Dat geldt ook voor hun mantelzorgers.

Gericht op

Het Geheugenpaleis richt zich met name om dreigend en situationeel sociaal isolement, meestal van mensen die niet meer gericht zijn op sociale partipatie, in termen van de typologie van Anja Machielse: de geborgenen en de afhankelijken, maar ook achterblijvers.

Wat levert het op?

  • We zien dat het lukt om de spiraal van terugtrekken en vermindering van contacten te doorbreken. Lotgenotencontact en bewegen en zingen doet mensen goed. Verlaagt snelheid van optreden van dementie.
  • Mantelzorgers worden ontlast.
  • Vrijwilligers hebben een zinvolle, gezellige en leuke tijdbesteding gevonden en zijn dankbaar bij te dragen aan de kwaliteit van leven van vergeetachtige/lichtdementerende ouderen.
  • Voor de professionals is het fijn om eenzame vergeetachtige mensen een passend aanbod te kunnen doen.
  • De maatschappelijke opbrengst is dat vergeetachtige/dementerende ouderen langer thuiswonen, de kwaliteit van leven van de doelgroep toeneemt en hun zorggebruik afneemt. Ook de volhoudtijd van de mantelzorgers neemt toe.

Project of reguliere werkwijze?

Het Geheugenpaleis is in 2014 gestart als project en draait sinds 2016 als reguliere werkwijze.

Aan wie en in welke situatie zou je gebruik van deze Best Practice aanraden?

We raden welzijns- en zorgorganisaties aan om samen met ons een Geheugenpaleis op te zetten als het aantal ouderen dat licht dementie heeft toeneemt en men signaleert dat deze ouderen onzichtbaar zijn en zich terugtrekken.

Opzet van een Geheugenpaleis is niet nodig indien al een Odensehuis of een ontmoetingscentrum voor dementerenden ouderen in de wijk is dat aan de behoefte voldoet.

Materiaal

In overleg met SOL is een handboek en een kostenplaatje beschikbaar. Neem hiervoor contact met ons op.

Kijk voor meer informatie op de website van Het Geheugenpaleis of op hun Facebookpagina.

Contactpersoon

Saskia van der Zijden (coördinator Het Geheugenpaleis)
svanderzijden@solnetwerk.nl
06 24 35 22 26