Skip to main content

Over Coalitie Erbij Rotterdam

Coalitie Erbij Rotterdam, opgericht in 2014, is een netwerkorganisatie met 103 partners. Coalitie Erbij Rotterdam verbindt organisaties en professionals die sociale betrokkenheid onder Rotterdammers vergroten. Het uitgangspunt van de Coalitie Erbij is een inclusieve samenleving: ‘Eenzaamheid hoort bij het leven, waar het problematisch wordt pakken we samen eenzaamheid en sociaal isolement aan’.

De Coalitie Erbij kent een kerngroep waarin acht organisaties vertegenwoordigd zijn. Deze kerngroep zet de grote lijnen uit en werkt samen met de gemeente Rotterdam in het kader van de ‘Samenwerkingsagenda Rotterdam Ouder en Wijzer’. In 2021 zijn wij ook een samenwerking begonnen met de afdeling Jeugdzaken van de gemeente Rotterdam. Bij de uitvoering van het werk zijn steeds wisselende partners betrokken.

Kernpartners

Activiteiten

De belangrijkste taak van Coalitie Erbij Rotterdam is het ontwikkelen en verspreiden van goede praktijken en opgedane kennis over eenzaamheid, sociaal isolement en aanverwante thema’s door:

  • Het inrichten en begeleiden van een stadsbrede lerende praktijk.
  • Het ontwikkelen en onderhouden van een toolkit met relevante informatie.
  • Het (verder) ontwikkelen van (digitale) trainingen en workshops.
  • Het organiseren van bijeenkomsten over (aspecten van) de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement.
  • Het onderhouden van contacten met hogescholen
  • Het verspreiden van een Nieuwsbrief

Doelgroep

Coalitie Erbij Rotterdam richt zich op (welzijns-/zorg-) organisaties en professionals in Rotterdam. De deelnemende partners van Coalitie Erbij Rotterdam verzorgen activiteiten, bijeenkomsten en trainingen, met als doel Rotterdammers te laten ervaren dat ze erbij horen.