Coalitie Erbij Rotterdam is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die als doel hebben sociale betrokkenheid in Rotterdam te vergroten. De oprichters zijn: Wmo Radar, MDRplus, Stichting Humanitas, SOL Netwerk, Sensoor en Thermiek. De activiteiten van de Coalitie Erbij Rotterdam worden uitgevoerd door medewerkers van de kernpartners. Wij werken samen met de Gemeente Rotterdam in het kader van het actieprogramma ‘Voor Mekaar’.

Kernpartners

Activiteiten

De belangrijkste taak van Coalitie Erbij Rotterdam is het ontwikkelen en verspreiden van opgedane kennis over eenzaamheid, sociaal isolement en aanverwante thema’s door:

  • Het inrichten en begeleiden van een stadsbrede lerende praktijk.
  • Het ontwikkelen en onderhouden van een toolkit met relevante informatie.
  • Het (verder) ontwikkelen van (digitale) trainingen en workshops.
  • Het organiseren van bijeenkomsten over (aspecten van) de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement.
  • Het onderhouden van contacten met hogescholen en de Rotterdamse Wmo-werkplaats.

Doelgroep

Coalitie Erbij Rotterdam richt zich op (welzijns-/zorg-) organisaties en professionals in Rotterdam. De deelnemende partners van Coalitie Erbij Rotterdam verzorgen activiteiten, bijeenkomsten en trainingen, met als doel Rotterdammers te laten ervaren dat ze erbij horen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren