Skip to main content

Waarvoor kom je iedere dag je bed uit? Welke betekenis hebben anderen voor jou en welke impact heeft jouw leven op anderen? Veranderingen in het leven kunnen vragen oproepen, vragen over de zin ervan. Het is belangrijk om deze te bespreken met anderen.

De Lerende Praktijk Zingeving houdt zich bezig met zingevings- en levensvragen. Zingeving betekent stilstaan bij wat het leven waardevol maakt. Levensvragen gaan over identiteit (Wie ben ik?), je kijk op leven, lijden en dood, en over hoe je om wilt gaan met de mensen om je heen en de natuur. In een gesprek over zingevings- of levensvragen zijn vooral echte aandacht en tijd belangrijk. Er zijn vaak niet meteen antwoorden te geven, dat hoeft ook niet want het gaat juist om vragen die tijd nodig hebben. Als mensen geen goede gesprekspartner hebben kan het contact met een hulpverlener, een geestelijk verzorger of een goed getrainde vrijwilliger helpen en eenzaamheid of isolement voorkomen. Soms is het al heel fijn je hart te luchten bij iemand die buiten de situatie staat en een ander perspectief kan geven. Antwoorden op levensvragen zijn voor iedereen anders. Je levensbeschouwelijke visie, zoals religie, het humanisme, je persoonlijke mensbeeld en jouw levenservaring kleuren de betekenis die je aan het leven geeft.

De Lerende Praktijk Zingeving zoekt naar practische manieren om zingeving bespreekbaar te maken en spant zich in om het onderwerp beter op de Rotterdamse agenda te zetten. 

Aan de Lerende Praktijk Zingeving nemen deel:

Meer informatie:

Eenzaamheid en zingeving door prof. dr. Anja Machielse

Artikel

Zin 4 Zetten: een impulsochtend met Peter Henk Steenhuis

Artikel

De Lerende Praktijk Zingeving komt enkele malen per jaar bijeen. Heb je interesse om mee te doen?

Je bent van harte welkom!

Neem contact op