Skip to main content

Deze Lerende Praktijk is sinds augustus 2023 niet meer actief en gaat op in de nieuwe Lerende Praktijk Vitale Woongemeenschappen.

Vanaf 2015 zijn de Lerende Praktijken ontstaan binnen de Coalitie Erbij Rotterdam. Reden daarvoor was kennis en ervaringen te delen met professionals in zorg, welzijn en wonen. Maar zeker ook nieuwe inzichten ontwikkelen en zorgen dat ook deze inzichten breed gedeeld zouden worden. De Lerende Praktijk Informele Netwerkversterking was één van die praktijken.

We zijn met z’n drieën begonnen, Sherita Thakoerdat vanuit welzijn en Birgitt van Tongeren en Anja de Bruijn, vanuit Humanitas zorg en welzijn.

De ervaring die we alle drie konden onderschrijven en die we van groot belang achtten, was de toenmalige situatie van de ontmoetingsruimten in de 55+ woongebouwen. Over onze ervaringen en opgedane inzichten is een mooi artikel geschreven, dat u via de onderstaande link kunt vinden.

Lees hier het document 'Het grijze gebied van het seniorencomplex'

De laatste jaren hebben we met een vernieuwd team gewerkt aan het onderwerp informele netwerkversterking. We hebben dit gedaan, vanuit onze diverse functies en werk achtergronden. Sherita Thakoerdat en Anja de Bruijn waren er vanaf het begin bij, Petra Wooning van stichting Vier het Leven en Janny van der Veer, van Aafje kwamen erbij. Ook Gosia Bojar van gro-up, heeft onze Lerende Praktijk enige tijd versterkt.

Als afsluiting van onze Lerende Praktijk, hebben wij een stroomschema gemaakt, waarbij we inzichtelijk wilden maken, wat de routes zijn om passende zorg en/of woonvormen aan te vragen. Dit is nog best ingewikkeld en lang niet voor iedereen goed te overzien.

Dit stroomschema is een momentopname van hoe de situatie is nu, maar dit kan morgen weer anders zijn. Het schema zal daarom permanent onderhoud vragen, om up to date te blijven. Er zijn nu al volop nieuwe woonvormen in ontwikkeling.

Een van andere nieuwe ontwikkelingen binnen seniorencomplexen zijn de Vitale woongemeenschappen. 

Doel van de Vitale woongemeenschappen is het versterken van de onderlinge betrokkenheid in de wooncomplexen, het stimuleren van onderlinge contacten, het verbeteren van de leefsfeer, en het verminderen van eenzaamheid.

Vanuit de nieuwe Lerende Praktijk Vitale Woongemeenschappen, hopen we met  professionals die zich bezighouden met het opzetten en begeleiden van Vitale woongemeenschappen, van elkaar te leren en deze kennis breed te delen. Met het ontwikkelen van nieuwe inzichten en het in kaart brengen van best practices, hopen we een zinvolle bijdrage te leveren aan het laten welslagen van Vitale woongemeenschappen in 55+ wooncomplexen.

De Lerende Praktijk Informele Netwerkversterking komt enkele malen per jaar bijeen. Heb je interesse om mee te doen?

Je bent van harte welkom!

Neem contact op