Skip to main content

Het versterken en uitbreiden van sociale contacten van ouderen eenzaam zijn is niet eenvoudig. Dat het geen kwestie is van een foldertje achterlaten van een activiteit in de buurt, weten we al lang.
Maar wat werkt wel?

De Lerende Praktijk Informele  netwerkversterking zoekt met elkaar naar manieren die professionals en vrijwilligers helpen om het netwerk van eenzame ouderen uit te breiden of steviger te maken. Lang niet altijd lukt het om het netwerk sterk te vergroten, maar kleine uitbreidingen zijn vaak wel mogelijk en ook mag het effect van herwaardering en versterking van contacten die er wel zijn, niet onderschat worden.

Aan de Lerende Praktijk Informele netwerkversterking nemen deel:

  • Sherita Thakoerdat – Opbouwwerker (Stichting de Buurtbron)
  • Anja de Bruijn – Projectleider (Stichting Humanitas)

Meer informatie

Lees het artikel van de Lerende Praktijk Informele netwerkversterking over seniorencomplexen.

De Lerende Praktijk Informele Netwerkversterking komt enkele malen per jaar bijeen. Heb je interesse om mee te doen?

Je bent van harte welkom!

Neem contact op