Eenzaamheid onder migrantenouderen in Rotterdam verdient bijzondere aandacht. Niet alleen is die eenzaamheid hoog, ook groeit de groep senioren die niet in Nederland is geboren en getogen hard. Een toenemende groep ouderen dus die met een grote mate van eenzaamheid te kampen heeft. De aanpak ervan vraagt, volgende de Lerende Praktijk Migrantenouderen, geduld en culturele sensitiviteit. Want eenzaamheid is vaak een nog veel meer beladen begrip dan in Nederland – er rust een taboe op. Daarnaast spelen gevoelens als heimwee en onthechtheid een rol. De Lerende Praktijk Migrantenouderen zoekt met elkaar naar praktische werkwijze en aangrijpingspunten om de aanpak te verbeteren.

In de Lerende Praktijk Migrantenouderen zitten:

  • Joke van Kervel – Projectleider WMO (Radar)
  • Zeki Celikkaya – medewerker wijkteam (SOL)
  • Mohammed Laziz – (Spior)

Meer informatie

Lees het artikel van de Lerende Praktijk Migrantenouderen over heimwee en taboe.

De Lerende Praktijk Migrantenouderen komt enkele malen per jaar bijeen. Heb je interesse om mee te doen?

Je bent van harte welkom!

Neem contact op