Skip to main content

Een van de belangrijkste dingen in de pubertijd is ‘erbij horen’. Bij eenzame jongeren lukt dit niet, zij hebben het gevoel geen deel uit te maken van een groep of groter geheel. Deels hoort het zoeken naar aansluiting en het vinden van je eigen ‘ik’ natuurlijk bij deze fase. Het is echter onwenselijk dat jongeren zich structureel eenzaam voelen. Dat kan namelijk serieuze gevolgen hebben. Zo is de kans groter dat eenzame jongeren mentale of gedragsproblemen krijgen. Ook lichamelijke problemen kunnen het gevolg zijn van eenzaamheid, net als bij andere leeftijdsgroepen. Tenslotte zijn er maatschappelijke problemen wanneer eenzaamheid leidt tot schooluitval of gebruik van alcohol en drugs.

Sinds kort is er meer aandacht voor eenzaamheid onder jongeren. Ook in Rotterdam zijn we op dit gebied nog startende. In de Lerende Praktijk Jongeren en Eenzaamheid buigen we ons over verschillende vragen:

 • Hoe maak je eenzaamheid bespreekbaar?
 • Hoe zorg je dat je eenzaamheid herkent en erkent in het contact met jongeren?
 • Wat kunnen we jongeren bieden die zich eenzaam voelen?

We werken met elkaar aan passende werkwijzen, nieuwe oplossingen en het verspreiden van kennis over de aanpak van eenzaamheid onder jongeren. Daarbij werken we vanuit de praktijk, aan de hand van voorbeelden en casussen die professionals dagelijks tegenkomen. We hebben daarbij een belangrijk uitgangspunt: laten we de jongeren zelf zo veel mogelijk betrekken bij de dingen die we bedenken, want zij weten het beste wat wel of niet werkt.

Aan de Lerende Praktijk Jongeren nemen deel:

 • Maarten van Weelden (Ontmoeting)
 • Carmen Huismans (Wijkteam Kralingen Crooswijk)
 • Hanan Maazouzi (WMO Radar)
 • Meggie Driessen (WMO Radar)
 • Nabila Zahaf (WMO Radar)
 • Veralynn Rolfing (WMO Radar)
 • Roderick Dijkshoorn (WMO Radar)
 • Jermaine Sandvliet (WMO Radar)
 • Tim Volker (PIT 010)
 • Alvin Jhari (PIT 010)
 • Tjaako Minnema (Albeda College)

Meer informatie

Jongeren en eenzaamheid (juni 2018)

Verslag eerste bijeenkomst (september 2018)

Persona’s eenzame jongeren

Brandpunt+ Jong en eenzaam

De Lerende Praktijk Jongeren komt meerdere malen per jaar bijeen. Heb je interesse om mee te doen?

Je bent van harte welkom!

Neem contact op