Skip to main content

De meerderheid van de jongeren in Rotterdam geeft aan zich (enigszins of erg) eenzaam te voelen. Bij een op de drie jongeren gaat het zelfs om sterke gevoelens van eenzaamheid (Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022).

Sinds 2021 zet de Lerende Praktijk Jongeren en Eenzaamheid zich in om met professionals samen om praktijkkennis en -ervaringen uit te wisselen en passende interventies te ontwikkelen. 

In de Lerende Praktijk Jongeren en Eenzaamheid buigen we ons over verschillende vragen:

  • Hoe maak je eenzaamheid bespreekbaar?
  • Hoe zorg je dat je eenzaamheid herkent en erkent in het contact met jongeren?
  • Wat kunnen we jongeren bieden die zich eenzaam voelen?

We werken met elkaar aan passende werkwijzen, nieuwe oplossingen en het verspreiden van kennis over de aanpak van eenzaamheid onder jongeren. Daarbij werken we vanuit de praktijk, aan de hand van voorbeelden en casussen die professionals dagelijks tegenkomen. We hebben daarbij een belangrijk uitgangspunt: laten we de jongeren zelf zo veel mogelijk betrekken bij de dingen die we bedenken, want zij weten het beste wat wel of niet werkt.

De komende tijd werken wij aan:

  • De ontwikkeling van een sociale kaart met het (preventieve) aanbod voor jongeren
  • Interventieprofielen voor jongeren als hulpmiddel bij het vinden van passende interventies en begeleidingsvormen
  • Een interventie voor professionals en jongeren
  • Een training waarin het herkennen, signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid bij jongeren aan bod komt 

Lavern Muller (wmo radar) is trekker van de Lerende Praktijk Jongeren en Eenzaamheid. Aan deze LP zijn onder andere aangesloten:

Meer informatie:

De Lerende Praktijk Jongeren komt meerdere malen per jaar bijeen. Heb je interesse om mee te doen?

Je bent van harte welkom!

Neem contact op