Skip to main content

Sinds 2015 worden er in Rotterdam huisbezoeken gehouden bij mensen van 75 jaar en ouder. Dit werd georganiseerd vanuit het Actieprogramma Voor Mekaar in samenwerking met de Coalitie. Sinds 2018 vormen de huisbezoeken een structureel onderdeel van de opdracht binnen de welzijnsorganisaties.

De Lerende Praktijk wordt gevormd door medewerkers van alle welzijnsorganisaties die de kartrekkers zijn van de huisbezoeken. Uiteindelijk is de uitvoering van de huisbezoeken maatwerk maar een zekere gestructureerde werkwijze is inmiddels uit de opgedane ervaringen op te tekenen, om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken. Dit is geen overbodige luxe, gezien het feit dat elk jaar zo’n 35.000 ouderen in Rotterdam zullen worden benaderd voor een huisbezoek.

Binnen de Lerende Praktijk worden ervaringen en werkwijzen uitgewisseld met betrekking tot het bereiken, informeren, bezoeken en stimuleren van de 75-plussers. Ideeën rondom verbetering worden besproken met Prof. Dr. Anja Machielse en de gemeente Rotterdam. Denk hierbij onder andere aan de vragen die gesteld worden, de frequentie van de huisbezoeken en de life-events die mensen meemaken.

Trekker van de Lerende Praktijk: Astrid Arts (aarts@stichtinghumanitas.nl)

De Lerende Praktijk Huisbezoeken 75+ komt enkele malen per jaar bijeen. Heb je interesse om mee te doen?

Je bent van harte welkom!

Neem contact op