Skip to main content

Eenzaamheid onder mensen met een migratieachtergrond heeft vaak andere oorzaken en verschijningsvormen, De Lerende Praktijk Eenzaamheid Migranten deelt kennis en praktijkervaring.

De groep senioren die niet in Nederland is geboren en getogen is divers en groeit hard. De aanpak vraagt culturele sensitiviteit met oog voor de specifieke achtergrond. Het maakt uit of iemand Marokkaanse of Surinaamse wortels heeft. Eenzaamheid als begrip is mogelijk onbekend maar begrippen als heimwee, verveling, gemis en verlangen worden wel herkend. Bij het ouder worden grijpen mensen terug naar wat bekend is van vroeger. Er wordt veel verwacht van de zorg door familie terwijl dit in realiteit tegenvalt. Gemeenschapsgevoel is sterk maar kan er ook voor zorgen dat mensen zich juist buitengesloten voelen. Jongeren kunnen zich eenzaam voelen in hun biculturele identiteit.  

Met deze vraagstukken houdt de Lerende Praktijk Eenzaamheid Migranten zich bezig. In de Lerende Praktijk Eenzaamheid Migranten wisselen we praktijkkennis en wetenschappelijke inzichten uit en delen deze breed met formele en informele organisaties die een bijdrage willen leveren aan het verminderen van eenzaamheid onder mensen met een migratieachtergrond. 

Trekker: Cees Ramp (Cees@skinrotterdam.nl)

Aangesloten zijn medewerkers en/of vrijwilligers van SOL, SKIN-Rotterdam, SPIOR, Inclusia, Leger des Heils, NOOM, De wijkverpleegkundige en ouderen met een divers netwerk. 

Meedoen met deze lerende praktijk? We zoeken vooral nog deelnemers uit de praktijk van het formele welzijnswerk. Neem contact op met de trekkers

Nieuwsberichten:

Meer informatie:

Projecten:

De Lerende Praktijk Zingeving komt enkele malen per jaar bijeen.
Heb je vragen of interesse om mee te doen?

Je bent van harte welkom!