De Lerende Gemeenschap Aanpak Eenzaamheid Rotterdam is een initiatief van Coalitie Erbij Rotterdam en gestart in 2015. Aan deze lerende gemeenschap nemen professionals deel met verschillende achtergronden. De ene is wijkverpleegkundige, de ander werkt bij een vrijwilligersorganisatie en weer een ander komt uit het welzijnswerk. Ze delen een ding: in hun werk komen ze eenzaamheid in allerlei vormen tegen en ze denken dat de aanpak ervan beter kan. Ze werken daaraan door in verschillende groepen rond thema’s de kennis uit te wisselen. Maar ook door nieuwe aanpakken te bedenken die in de dagelijkse praktijk zijn toe te passen.

Op dit moment zijn er vijf lerende praktijken met de thema’s:

  • Netwerkversterking en eenzaamheid
  • Migrantenouderen en eenzaamheid
  • Zingeving en eenzaamheid
  • Jongeren en eenzaamheid
  • Signalerende huisbezoeken en eenzaamheid

Expert Groep

Enkele deelnemers van de Lerende Praktijken zijn afgevaardigd in de zogenaamde Expert Groep. In deze groep zitten alleen professionals die al geruime tijd actief zijn op het thema eenzaamheid en daar een gedegen kennis rondom hebben opgebouwd. De Expert Groep wordt naast de praktijkkennis uit de Lerende Praktijken, ook gevoed door Prof. Anja Machielse met wetenschappelijke kennis en inzichten. De Expert Groep heeft als belangrijke taak kennis over de aanpak van eenzaamheid uit de verschillende praktijken te bundelen en vervolgen om deze kennis zo breed mogelijk te verspreiden.

Lerende Praktijken

netwerkversterking

Netwerkversterking

De Lerende Praktijk Netwerkversterking en eenzaamheid focust op de mogelijkheden om het netwerk rond eenzame ouderen uit te breiden of steviger te maken.

Migrantenouderen

Eenzaamheid onder ouderen van niet-westerse afkomst is hoog, hoger dan onder ouderen die in Nederland zijn geboren en getogen. De Lerende Praktijk Migrantenouderen en eenzaamheid richt zich daarom op deze groep.

Zingeving

Zingeving is het streven een zinvol leven te leiden, je positie in de wereld om je heen te bepalen en betekenis te zoeken. Ieder mens is gedurende zijn leven bezig zijn leven zin te geven. Te weinig aandacht voor zingeving veroorzaakt of verergert ongewenste eenzaamheid. De Lerende Praktijk Zingeving is aan de slag rond dit belangrijke gegeven.

jongeren eenzaamheid

Jongeren

In de Lerende Praktijk Jongeren en Eenzaamheid buigen we ons over verschillende vragen. Hoe maak je eenzaamheid bespreekbaar? Hoe zorg je dat je eenzaamheid herkent en erkent in het contact met jongeren? Wat kunnen we jongeren bieden die zich eenzaam voelen?

Wil je meedenken en -praten over deze thema’s, maar je niet aansluiten bij één van de Lerende Praktijken? Meld je dan aan voor onze LinkedIn groep.

We leren praktijkgericht met en van elkaar om ervoor te zorgen dat eenzaamheid nog minder voorkomt in Rotterdam.

Word lid!