Skip to main content

De Lerende Gemeenschap Aanpak Eenzaamheid Rotterdam is een initiatief van Coalitie Erbij Rotterdam en gestart in 2015. Aan deze lerende gemeenschap nemen professionals deel met verschillende achtergronden. 

De ene is wijkverpleegkundige, de ander werkt bij een vrijwilligersorganisatie en weer een ander komt uit het welzijnswerk. Ze delen een ding: in hun werk komen ze eenzaamheid in allerlei vormen tegen en ze denken dat de aanpak ervan beter kan. Ze werken daaraan door in verschillende groepen rond thema’s de kennis uit te wisselen. Maar ook door nieuwe aanpakken te bedenken die in de dagelijkse praktijk zijn toe te passen.

Op dit moment zijn er vijf lerende praktijken met de thema’s:

Expertgroep

Enkele deelnemers van de Lerende Praktijken zijn afgevaardigd in de zogenaamde Expertgroep. In deze groep zitten alleen professionals die al geruime tijd actief zijn op het thema eenzaamheid en daar een gedegen kennis rondom hebben opgebouwd. De Expertgroep wordt naast de praktijkkennis uit de Lerende Praktijken, ook gevoed door Prof. Anja Machielse met wetenschappelijke kennis en inzichten. De Expertgroep heeft als belangrijke taak kennis over de aanpak van eenzaamheid uit de verschillende praktijken te bundelen en vervolgen om deze kennis zo breed mogelijk te verspreiden.

Lerende Praktijken

Eenzaamheid Migranten

Eenzaamheid onder mensen van niet-westerse afkomst is hoog, hoger dan onder mensen die in Nederland zijn geboren en getogen. De Lerende Praktijk Migranten en eenzaamheid richt zich daarom op deze groep.

Huisbezoeken 75+

Sinds 2015 worden er in Rotterdam huisbezoeken gehouden bij mensen van 75 jaar en ouder. Dit werd georganiseerd vanuit het Actieprogramma Voor Mekaar in samenwerking met de Coalitie. Sinds 2018 vormen de huisbezoeken een structureel onderdeel van de opdracht binnen de  welzijnsorganisaties.

Informele netwerkversterking

De Lerende Praktijk Netwerkversterking en eenzaamheid focust op de mogelijkheden om het netwerk rond eenzame ouderen uit te breiden of steviger te maken.

Jongeren

In de Lerende Praktijk Jongeren en Eenzaamheid buigen we ons over verschillende vragen. Hoe maak je eenzaamheid bespreekbaar? Hoe zorg je dat je eenzaamheid herkent en erkent in het contact met jongeren? Wat kunnen we jongeren bieden die zich eenzaam voelen?

Typologieën

Eenzaamheid in mensen toont zich op verschillende manieren. Dit maakt het soms moeilijk te herkennen. Om dit beter in zicht te hebben is de Lerende Praktijk Typologieën in het leven geroepen.

Zingeving

Zingeving is het streven een zinvol leven te leiden, je positie in de wereld om je heen te bepalen en betekenis te zoeken. Ieder mens is gedurende zijn leven bezig zijn leven zin te geven. Te weinig aandacht voor zingeving veroorzaakt of verergert ongewenste eenzaamheid. De Lerende Praktijk Zingeving is aan de slag rond dit belangrijke gegeven.

Wil je up-to-date blijven met wat de Lerende Praktijken doen, zonder aan te melden.

Word lid!