Skip to main content

56% van de 65-plussers in Rotterdam voelt zich regelmatig eenzaam. Het kan dus heel goed zijn dat je eenzaamheid onder je cliënten of patiënten tegenkomt. Prof. Dr. Anja Machielse heeft een hulpmiddel ontwikkeld om geschikte interventies te vinden die passen bij de behoeften en de mogelijkheden van ouderen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn: de typologieën met interventieprofielen. Om je te helpen de tekenen van eenzaamheid en sociaal isolement onder ouderen te herkennen, heeft Coalitie Erbij Rotterdam samen met Prof. Dr. Anja Machielse hiervoor een training ontwikkeld.

In deze training leer jij de typologieën te herkennen en kan jij passende interventies inzetten. Samen met een trainingsacteur en aan de hand van casuïstiek worden de typologieën eigen gemaakt en kan jij met deze nieuwe theoretische en praktische kennis beter aansluiten bij ouderen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn.

Na het volgen van deze training beschik je over hetzelfde referentiekader als je professionele collega’s hetgeen de onderlinge gesprekken over eenzaamheid en sociaal isolement onder ouderen aanzienlijk vergemakkelijkt. Aan de hand van filmpjes, stellingen, spel en gesprekken word je twee dagdelen door de trainer en trainersacteur meegenomen in de typologie van eenzaamheid.

“Ik heb zelf de tweedaagse training gevolgd. Ik heb het als interessant en uiterst zinvol ervaren. Eenzaamheid komen we regelmatig tegen. Nu is er gelegenheid om te leren dat er niet één soort eenzaamheid bestaat en welke consequenties dit heeft voor je interventies.”

~ Deelnemer van de training

Details over de training

We bieden de training alleen nog in-company aan. Dit betekent dat de trainer, trainingsacteur en lespakket worden geleverd vanuit de Coalitie, maar dat de aanmeldingen voor de training en locatie geregeld moeten worden door de organisatie. Data worden in overleg afgesproken.
Doelgroep voor de training: Professionals, de met ouderen werken.

Aantal deelnemers:
Minimaal 6, maximaal 12 deelnemers.

Kosten:
De training is gratis voor medewerkers die in Rotterdam werkzaam zijn.

De training bestaat uit drie onderdelen:

  1. Dagdeel gericht op de theorie.
  2. Thuiswerk opdracht a.d.h.v. korte filmpjes.
  3. Dagdeel waarin interventies, houding en oefenen centraal staat.

Aanmelden

Jouw organisatie aanmelden voor een in-company training kan door een e-mail te sturen naar: info@coalitieerbijrotterdam.nl.

Certificering

Als de training met overtuiging is afgerond, ontvang je aan het einde van de laatste trainingsdag een certificaat.