Skip to main content

De interventie ‘Samen tegen Eenzaamheid’ van Leyden Academy en Stichting RCOAK richt zich specifiek op 55-plussers met een migratieachtergrond, een groep die vaak harder wordt getroffen door eenzaamheid. De interventie is in 2023 uitgevoerd door o.a. Stichting SPIOR, een partner van de Coalitie Erbij Rotterdam. Melek Erdogan, adjunct-directeur SPIOR en voorzitter van de CER,  geeft aan: “dit proces is een best practice van hoe je kunt komen tot een impactvolle interventie.”

Deelnemers organiseren samen activiteiten, waardoor ze nieuwe vriendschappen en waardevolle ondersteuningsnetwerken creëren. Melek Erdogan benadrukt dat co-creatie meer is dan alleen samen dingen doen. Het gaat om “jezelf kunnen en mogen inbrengen. Een ieder mag er zijn.”

De impact is enorm

De interventie toont aan dat er een versterking is van het welbevinden. Deelnemers ervaren meer geluk, rust en een gevoel van samenzijn. Daarnaast is er een verhoogd zelfvertrouwen onder de deelnemers. Ze leren om tijd voor zichzelf te maken en beter te balanceren tussen hun familierol en eigen behoeften. Tot slot is er een verbeterde gezondheid. Zowel emotioneel als fysiek voelen deelnemers zich gezonder. Ze ervaren minder stress en doen minder beroep op de huisarts.

Ook benieuwd?

De geleerde lessen uit de interventie ‘Samen tegen Eenzaamheid’ worden gedeeld via:

  1. Een praktische handleiding: Deze handleiding helpt organisaties om de interventie zelf te organiseren en uit te voeren: Handleiding-SamenTegenEenzaamheid.pdf (leydenacademy.nl)
  2. Een model fondsaanvraag: Dit model maakt het eenvoudiger om financiering te vinden voor soortgelijke initiatieven: Model fondsaanvraag – Leyden Academy

De interventie ‘Samen tegen Eenzaamheid’ is een inspirerend voorbeeld van hoe we samen eenzaamheid kunnen bestrijden. Binnen de Lerende Praktijk Eenzaamheid en Migranten binnen de CER gaan we hier verder mee aan de slag. Doe je mee?

Alleen ga je snel, maar samen sta je sterker