Skip to main content

Per 1 februari nemen wij afscheid van onze voorzitter Yke Ntoane. Gedurende twee jaar heeft zij nieuwe wegen ingeslagen om het gesprek over eenzaamheid te verbreden en ook thema’s als eenzaamheid op het werk en eenzaamheid onder jongeren aan te kaarten. Met dit afscheid mogen we ook een nieuwe voorzitter verwelkomen: Melek Erdogan zal vanaf heden de taken als voorzitter op zich nemen. Tijdens hun laatste gezamenlijke afspraak hebben wij de kans gegrepen om beide een paar vragen te stellen.

Yke, je bent ongeveer twee jaar voorzitter geweest. Wat is volgens jou de kracht van Coalitie Erbij Rotterdam?

De kracht van Coalitie Erbij Rotterdam ligt in het samenbrengen en verbinden van een groep professionals die zich allemaal bewust zijn van het belang kennisdeling en -ontwikkeling over dit thema. Door gezamenlijk actie te ondernemen laat deze groep gedreven professionals met elkaar zien hoe belangrijk het is om eenzaamheid bespreekbaar te maken en kennis te delen. Voorheen was er misschien wat onduidelijkheid over eenzaamheid , maar zij laten zien wat we in de stad kunnen bereiken door gezamenlijk actie te ondernemen. Daarbij ligt de kracht ook in de diversiteit van de professionals die eraan bijdragen, vanuit alle hoeken van de stad. Dit benadrukt dat we het echt samen doen, en dat is naar mijn mening de kern van onze kracht.

Melek, als iemand die een pauze heeft genomen van de Coalitie en nu weer terug is als voorzitter? Kan jij nog andere punten benoemen?

Als ik kijk naar waar de Coalitie begon, was het voornamelijk een samenwerking van mensen uit welzijnsorganisaties, voornamelijk directeuren. Dit vond ik een krachtig statement, omdat ze echt een doel voor ogen hadden en ergens voor stonden. Maar nu, wanneer ik naar de Coalitie kijk, zie ik een veel bredere groep mensen vanuit verschillende disciplines betrokken. We hebben het niet alleen meer over welzijnswerk, maar bijvoorbeeld ook over de zorg. Het is prachtig om te zien dat mensen niet alleen vanuit een directeursrol betrokken zijn, maar ook vanuit hun expertise. Deze ontwikkeling vind ik erg positief.

Ten tweede valt op dat er meer diversiteit is binnen de Coalitie, zowel in de mensen die betrokken zijn als in de onderwerpen die besproken worden. Waar we eerst alleen over ouderen spraken, zien we nu ook gesprekken over zowel ouderen als jongeren. Wie weet wat de toekomst nog meer brengt? Het feit dat er verschillende typen mensen met diverse achtergronden en perspectieven bij zijn gekomen, is een verrijking voor de Coalitie.

De Coalitie intern is als groep inderdaad ook aardig veranderd. Yke, Hoe kijk je terug op het creëren van een inclusieve omgeving binnen de Coalitie?

Inclusie is nooit een bewuste strategie van mij. Ik denk dat mijn benadering meer voortkomt uit mijn open blik naar de wereld en een bereidheid om goed te luisteren naar wat er om me heen gebeurt. Door altijd open te staan voor nieuwe ideeën en perspectieven, trek je vanzelf mensen en onderwerpen aan die nodig zijn om impact te maken, in dit geval rondom het thema eenzaamheid. Ik heb nooit bewust gedacht: “Ik wil verschillende perspectieven aan tafel hebben.” Het is gewoon mijn manier van werken, waarbij ik enthousiast ben over verschillende thema’s. Dit enthousiasme blijkt mensen aan te spreken en hen te motiveren, zelfs als ze in eerste instantie misschien dachten dat Coalitie Erbij niets voor hen was. Op deze manier heb ik kunnen bijdragen aan het verbreden van het speelveld en mensen uit verschillende achtergronden en leeftijdsgroepen aan tafel weten te krijgen.

Je bent aardig wat nieuwe projecten gestart in je twee jaar als voorzitter. Welke projecten zal je bij blijven?

Een project waar ik met veel trots op terugkijk, hoewel het nog niet afgerond is, is onze podcast. Dit project biedt mij persoonlijk veel ruimte voor creativiteit en ik ben blij dat we als Coalitie gezamenlijk aan zo’n initiatief hebben gewerkt om kennis op een bredere manier te verspreiden. Het opzetten van een podcast is iets waar ik echt blij van word.

Een ander project waar ik trots op ben, is de conferentie over eenzaamheid op de werkvloer. Toen ik voorzitter werd, heb ik benadrukt dat we als kennisnetwerk ook nieuwe thema’s moeten durven aansnijden, zelfs als mensen in eerste instantie twijfels hebben over de relevantie ervan. Deze conferentie heeft laten zien dat eenzaamheid op de werkvloer een echt onderwerp is dat besproken moet worden en waarover we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ik ben trots op de manier waarop we dit onderwerp op de kaart hebben gezet en het gesprek erover hebben geopend.

Nu je vertrek, neem jij Melek de taken van voorzitter op je. Wat spreek je aan in de uitdaging om voorzitter te worden van Coalitie Erbij Rotterdam?

Wat mij aanspreekt aan de uitdaging om voorzitter te worden van een organisatie die zich richt op het verminderen van eenzaamheid, is de diversiteit aan mensen, partijen, individuen en organisaties die betrokken zijn bij de Coalitie. Ik zie hierin een enorme kans die we nog niet volledig benutten. Tegelijkertijd is het ook een uitdaging om ervoor te zorgen dat de organisaties die al verbonden zijn aan de Coalitie actief betrokken blijven bij dit onderwerp. Eenzaamheid is namelijk een onderwerp dat gemakkelijk naar de achtergrond kan verdwijnen, en het zou zonde zijn als we de energie die we nu hebben zouden verliezen. Daarom zie ik het als een uitdaging om zowel de betrokkenheid van huidige partners te behouden als nieuwe partners te vinden om onze energie te versterken.

Welke persoonlijke ervaringen of overtuigingen neem je mee, die invloed kunnen hebben op onze aanpak?

Mijn aanpak van de eenzaamheidsproblematiek wordt beïnvloed door mijn persoonlijke ervaringen en overtuigingen, die ik meebreng naar mijn rol als voorzitter. Een belangrijke ervaring die me bijblijft, is de oorsprong van de Coalitie, die parallel liep met het begin van huisbezoeken aan 75-plussers. Deze gebeurtenis markeerde het begin van de bloei van de Coalitie, omdat het een gezamenlijk bewustzijn creëerde van het belang van deze kwestie. Een treurig moment, waarbij Beppie de Bruin pas 10 jaar na haar overlijden in haar woning werd gevonden, bracht ons samen en plaatste het onderwerp op de agenda.

Wat mij nog meer motiveert, is dat we nu op een punt zijn beland waarbij het initiatief niet alleen meer vanuit de overheid komt (kunnen we hiervan maken: niet alleen meer komt vanuit gemeenten met een groep medestanders, maar vooral door professional in de stad die de noodzaak ervan inzien en zich inzetten om mensen te helpen. Ik geloof dat de toekomst zal brengen dat we steeds beter in staat zullen zijn om hiermee om te gaan. Het is niet langer alleen het domein van welzijnswerkers, maar wordt steeds breder gedragen door verschillende disciplines.

Ik hoop dat over twee jaar onze inspanningen worden gedragen door een nog diversere groep mensen, die allemaal vanuit hun intrinsieke motivatie voor dit vraagstuk gaan.

Yke, heb jij nog een advies aan de nieuwe voorzitter?
Droom groot, begin klein en doe het samen. 
Zijn er nog dingen die jullie graag kwijt willen?

Yke: Ik wens Melek hartstikke veel succes met al het moois wat de Coalitie heeft.

Melek:Heb je na het lezen van dit interview nog leuke ideeën en gedachten over dit onderwerp, dan mogen mensen mij altijd een bericht sturen via het e-mailadres: voorzitter@coalitieerbijrotterdam.nl