Skip to main content
Afgelopen juni heeft er een focusgroep plaatsgevonden over eenzaamheid en jongeren. Dit om enerzijds te verkennen of Coalitie Erbij Rotterdam ook interventieprofielen voor jongeren moet ontwikkelen en anderzijds om op te halen welke behoefte er is bij professionals rondom dit thema.  Het was een mooi en rijk gesprek, waarin veel succesfactoren van het jongerenwerk naar voren kwamen. Op 16 januari gaan wij van 12:00 – 16:00 uur (incl. lunch) aan de slag met het ontwikkelen van interventieprofielen voor jongeren. Door middel van interventieprofielen krijgen professionals meer grip op de problematiek van eenzame jongeren  en handvatten bij het zoeken naar passende interventies. Jouw kennis en vaardigheden zijn ontzettend belang!

Wat gaan we deze middag doen?

  • Anja Machielse geeft een presentatie over soorten eenzaamheid.
  • We gaan in groepen uit elkaar om persona’s/types te maken op basis van de soorten eenzaamheid en starten met nadenken over welke interventies passend zijn.
  • Terugkoppeling en toelichting vervolgproces.

Datum: dinsdag 16 januari 2024
Tijd: 12:00 – 16:00 uur
Locatie: ontvang je bij aanmelding

Aanmelden

Kan door een bericht te sturen naar: info@coalitieerbijrotterdam.nl.

Tip: bekijk van tevoren de documentaire ‘Niet alleen op de wereld’ van Pim Giel.