Skip to main content

Ben jij een professional of vrijwilliger die werkt met ouderen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn? Dan is de training Interventieprofielen / Typologie van de Coalitie Erbij Rotterdam iets voor jou!
Anja Machielse, professor, eenzaamheid, sociale isolatie

In deze training leer je de typologieën met interventieprofielen kennen en hoe je deze kunt gebruiken om passende interventies voor ouderen te vinden. De typologieën zijn ontwikkeld door Prof. Dr. Anja Machielse en zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek. Ze onderscheiden acht typen ouderen die eenzaam of sociaal geïsoleerd zijn. Voor elk type zijn er specifieke interventies die het beste werken.

Voor professionals

De training wordt gegeven door een ervaren trainer en is interactief van aard. Er is veel ruimte voor oefening en het stellen van vragen.
Om alle typologieën en interventie eigen te maken, bestaat deze training uit twee dagdelen en een thuiswerk opdracht.

Dagdeel gericht op de theorie: In dit deel leer je de typologieën met interventieprofielen in detail kennen.
Thuiswerkopdracht a.d.h.v. korte filmpjes: In deze opdracht ga je de typologieën toepassen op casuïstiek.
Dagdeel waarin interventies, houding en oefenen centraal staat: In dit deel leer je hoe je passende interventies in kunt zetten en hoe je je eigen houding kunt afstemmen op de verschillende typen ouderen.

Trainingsdata voor professionals

Donderdag 23 november van 13.00 – 16.30 uur.
Locatie: Dock, Pompgebouw, Rijnwaterstraat 23.
Terugkomdag: 12 december van 13.00 tot 16.30 uur bij Dock, Pompgebouw, Rijnwaterstraat 23

Aanmelden: Stuur je gewenste trainingsdatum, naam, telefoonnummer en organisatie naar: mmurk@stichtinghumanitas.nl.
Je ontvangt een bevestiging na aanmelding. Alleen bij voldoende aanmeldingen gaat de training door.

Voor vrijwilligers (Nieuw!!)

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in het aanpakken van eenzaamheid en sociaal isolement. Daarom hebben wij een nieuwe training ontwikkelt speciaal voor vrijwilligers die veel me ouderen te maken hebben in hun taken. Na het volgen van deze training beschikken ze over hetzelfde referentiekader als hun professionele collega’s hetgeen de onderlinge gesprekken over eenzaamheid en sociaal isolement onder ouderen aanzienlijk vergemakkelijkt.

Deze training is één dagdeel. Tijdens de training wordt de vrijwilliger aan de hand van filmpjes, stellingen, spel en gesprekken meegenomen door een trainer en trainersacteur in de typologie van eenzaamheid.

Trainingsdata voor vrijwilligers

Dinsdag 28 november van 9.00 tot 12.30 uur.
Locatie: Dock, Pompgebouw, Rijnwaterstraat 23.

Dinsdag 28 november van 13.30 tot 17.00 uur.
Locatie: Dock, Pompgebouw, Rijnwaterstraat 23.

Maandag 4 december van 9.00 tot 12.30 uur.
Locatie: Dock, Pompgebouw, Rijnwaterstraat 23.

Maandag 4 december van 13.30 tot 17.00 uur.
Locatie: Dock, Pompgebouw, Rijnwaterstraat 23.

Aanmelden: Stuur je gewenste trainingsdatum, naam, telefoonnummer en organisatie naar: mmurk@stichtinghumanitas.nl.
Je ontvangt een bevestiging wanneer de training doorgaat.