Skip to main content

De Coalitie Erbij Rotterdam Conferentie 2023 stond in het teken van het thema “Jongeren en Eenzaamheid”. Het bood een platform voor inspiratie, kennisdeling en samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmakers en praktijkprofessionals uit Rotterdam en daarbuiten.

De conferentie werd geopend door CER-voorzitter Yke Ntoane en wethouder Faouzi Achbar (Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie). Zij benadrukten het grote belang van het zichtbaar en bespreekbaar maken van eenzaamheid en sociaal isolement bij jongeren.

Een van de hoogtepunten van de conferentie was openingsspreker Bryan Vreijsen, oprichter en voorzitter van Brabant Maatjes. Zijn openhartige en indrukwekkende verhaal over zijn eigen ervaringen met eenzaamheid en zijn stichting inspireerde de zaal. Wat hij ons in Rotterdam mee wil geven? Zorg dat je vooral niet wordt gezien als hulpverlener maar stel je op als maatje. Op die manier zullen eenzame jongeren zich openstellen.In verschillende workshops werden vervolgens verschillende actuele thema’s besproken. . Rode draad in de workshops was het echt begrijpen van de leefwereld van jongeren om te begrijpen waar zij tegenaan lopen. Belangrijke nieuwe kennis is opgedaan over onder andere de toepasbaarheid van data en queer jongeren. 

Uiteraard werd er bij de borrel nog lang nagepraat en goed genetwerkt. De conferentie was een geslaagde bijeenkomst! 

Vervolgacties

De conferentie heeft wederom laten zien dat er een grote behoefte is aan kennisdeling en samenwerking tussen professionals op het thema jongeren en eenzaamheid Coalitie Erbij Rotterdam zal zich de komende jaren blijven inzetten om dit onderwerp verder op de kaart te zetten. Meedoen? Sluit je dan aan bij onze Lerende Praktijk. Hier delen wij (praktijk)kennis en ervaring en werken wij aan passende interventies voor jongeren en professionals.