Skip to main content

Er is nog veel te ontdekken over het onderwerp van dit jaar jongeren en eenzaamheid‘. Met dit mooi gevulde programma word je uitgebreid geïnformeerd en ook geïnspireerd (met genoeg netwerkruimte) om met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Datum: 26 oktober 2023         Tijd: 13.00 – 17.30 uur (incl. borrel)
Locatie: Wereldmuseum in Rotterdam

Programma

12.45 uur Inloop
13:15 uur Start Plenair programma

  • Opening door Faouzi Achbar, Wethouder Welzijn, Samenleven, Sport en Digitale Inclusie.
  • Keynote door Bryan Vreijsen, oprichter en voorzitter van stichting Brabant Maatjes, over zijn eigen ervaringen met eenzaamheid en de huidige ontwikkelingen rondom jongeren en eenzaamheid.
  • Voorzitter van de Coalitie Erbij Rotterdam, Yke Ntoane, neemt de zaal mee in de laatste ontwikkelingen rondom jongeren en eenzaamheid binnen de Coalitie.

14.00 uur Pauze
14:20 uur Start workshopronde 1

Workshop 1: Oud geleerd, jong gedaan
Anja Machielse, Universiteit voor Humanistiek
Er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar ouderen en eenzaamheid. Zo ook de interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen. Welke aandachtspunten en lessen kunnen wij meenemen in de aanpak van eenzaamheid bij jongeren? En waar zitten de
grootste overeenkomsten en verschillen? Tijdens deze workshop kijken we vanuit twee leeftijdsgroepen (ouderen en jongeren) naar het eenzaamheidsvraagstuk om zo van elkaar te leren.

Workshop 2: De kracht van data
Willemijn Looman, Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond
De Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond heeft een dashboard ontwikkeld met informatie over prevalentie en zorggebruik van jeugd binnen de huisartsenpraktijken. Wat zegt deze data over jongeren en eenzaamheid? En wat kun je als professional met deze data? In deze workshop ga je aan de slag met het gebruik van data voor het beter begrijpen van je doelgroep (eenzame jongeren) en het ontwikkelen en/of aanbieden van een passende interventie.

Workshop 3: Kunnen zijn wie je bent
Joanna Cavaco, The Hang-Out 010 & Hilda van Reeuwijk, IDEM
Vanaf de puberteit ontdekken de meeste jongeren wie ze zijn of tot wie ze zich aangetrokken voelen. Andere jongeren weten dit al eerder of ontdekken dit later. In het echt begrijpen van de leefwereld van jongeren en de aanpak van eenzaamheid bij jongeren is het ontzettend belangrijk om kennis te hebben over seksualiteit en genderidentiteit. Tijdens deze workshop leer je hier meer over en de relatie tot het ontwikkelen van eenzaamheid bij jongeren.

Workshop 4: Samen het vraagstuk verkennen
Sil Hol, Stichting Confro
Dat eenzaamheid onder jongeren een van de meest complexe vraagstukken van deze tijd is daar zijn we het misschien wel over eens. Een antwoord of oplossing is niet zo simpel bedacht. Wat ligt er ten grondslag aan eenzaamheid bij jongeren. Wat zien jullie (professionals) in de praktijk? En hoe bereiken we deze groep. In deze workshop verkennen we deze vragen en onderzoeken we niet alleen het vraagstuk over eenzaamheid bij de ander (jongeren) maar ook bij onszelf.

15.10 uur Pauze
15.30 uur Start workshopronde 2

Workshop 1: Oud geleerd, jong gedaan
Anja Machielse, Universiteit voor Humanistiek
Er is ontzettend veel onderzoek gedaan naar ouderen en eenzaamheid. Zo ook de interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen. Welke aandachtspunten en lessen kunnen wij meenemen in de aanpak van eenzaamheid bij jongeren? En waar zitten de
grootste overeenkomsten en verschillen? Tijdens deze workshop kijken we vanuit twee leeftijdsgroepen (ouderen en jongeren) naar het eenzaamheidsvraagstuk om zo van elkaar te leren.

Workshop 2: De kracht van data
Willemijn Looman, Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond
De Gezondheid in Zicht Datacoalitie Rijnmond heeft een dashboard ontwikkeld met informatie over prevalentie en zorggebruik van jeugd binnen de huisartsenpraktijken. Wat zegt deze data over jongeren en eenzaamheid? En wat kun je als professional met deze data? In deze workshop ga je aan de slag met het gebruik van data voor het beter begrijpen van je doelgroep (eenzame jongeren) en het ontwikkelen en/of aanbieden van een passende interventie.

Workshop 3: Kunnen zijn wie je bent
Joanna Cavaco, The Hang-Out 010 & Hilda van Reeuwijk, IDEM
Vanaf de puberteit ontdekken de meeste jongeren wie ze zijn of tot wie ze zich aangetrokken voelen. Andere jongeren weten dit al eerder of ontdekken dit later. In het echt begrijpen van de leefwereld van jongeren en de aanpak van eenzaamheid bij jongeren is het ontzettend belangrijk om kennis te hebben over seksualiteit en genderidentiteit. Tijdens deze workshop leer je hier meer over en de relatie tot het ontwikkelen van eenzaamheid bij jongeren.

Workshop 4: Samen het vraagstuk verkennen
Sil Hol, Stichting Confro
Dat eenzaamheid onder jongeren een van de meest complexe vraagstukken van deze tijd is daar zijn we het misschien wel over eens. Een antwoord of oplossing is niet zo simpel bedacht. Wat ligt er ten grondslag aan eenzaamheid bij jongeren. Wat zien jullie (professionals) in de praktijk? En hoe bereiken we deze groep. In deze workshop verkennen we deze vragen en onderzoeken we niet alleen het vraagstuk over eenzaamheid bij de ander (jongeren) maar ook bij onszelf.

16.30 uur Borrel en ontmoeting
17.30 uur Einde conferentie


Meld je aan voor de wachtlijst

Op dit moment zit de conferentie vol en kunnen wij niet meer deelnemers toelaten. Stuur een bericht naar info@coalitieerbijrotterdam.nl als je op de wachtlijst geplaatst wilt worden. Als er afmeldingen zijn dan zorgen we dat jij dit plekje in de zaal krijgt!

Heb je je aangemeld voor de conferentie maar kun je er toch niet bij zijn? Laat dit ons dan zo snel mogelijk weten dan kunnen we iemand anders blij maken met jouw plek.