Skip to main content

De Coalitie Erbij Rotterdam heeft de afgelopen weken veel nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Met hun frisse en vernieuwende energie zullen we de komende tijd aan de slag gaan om kennis en kunde over eenzaamheid te ontwikkelen en delen met professionals in de stad. Zij stellen zich allemaal graag aan jullie voor.

CCees Ramp, Lerende Praktijk Mirganten, eenzaamheid, CER, Coalitieees Ramp, nieuwe trekker Lerende Praktijk Migranten
Sinds 1 januari 2022 ben ik werkzaam als projectmedewerker ouderen bij SKIN-Rotterdam (Samen Kerken In Nederland). SKIN-Rotterdam behartigt de belangen en ondersteunt de christelijke migranten gemeenschappen in Rotterdam en omstreken met projecten gericht op participatie en verbinding met de samenleving.

In het project Vitaal & Voorbereid ben ik projectmedewerker ouderen (onderdeel Vitaal). Het doel van het project is de christelijke internationale gemeenschappen informeren en toerusten in hun zorg voor (toekomstige) ouderen. Het houden van workshops over diverse relevante onderwerpen o.a. zingeving, dementie, financiën, gezond eten en bewegen, is daarvoor een prima werkwijze. De workshops starten we altijd met een gezamenlijk maaltijd. Zo leer je elkaar ook op een andere manier kennen. Daarnaast ben ik sinds afgelopen januari trekker van de Lerende Praktijk eenzaamheid migranten.

 

Lotte van der Hout, nieuw lid van de kerngroep

Mijn naam is Lotte van der Hout, ik ben 30 jaar en afgestudeerd humanisticus. Het thema eenzaamheid heb ik altijd al erg interessant gevonden; iedereen heeft er in meer of mindere mate last van en toch is het lastig om er grip op te krijgen. Ik heb twee jaar als docent levensbeschouwing op een havo/vwo school gewerkt en ook daar schreven en vertelden mijn leerlingen over hun ervaringen van eenzaamheid. 

Sinds 2022 werk ik bij Samen 010 als geestelijk verzorger en coördinator van de projecten Motto Delfshaven en Motto Prins Alexander. Motto is gericht op zelfstandig wonende ouderen die behoefte hebben aan een luisterend oor. Na het kennismakingsgesprek verbind ik de oudere meestal aan één van onze vrijwilligers, die getraind zijn in een open houding, actief luisteren en aandacht voor zingevingsvraagstukken. Als de koppeling voor beide partijen succesvol blijkt te zijn, komt de vrijwilliger iedere twee weken op bezoek voor een verdiepend gesprek. De ouderen geven regelmatig aan zich na zo’n gesprek opgelucht en gesterkt te voelen.  Ik kijk ernaar uit om in de kerngroep mijn kennis van en ervaring met eenzaamheid bij jongeren en ouderen in te zetten!

 

Imca Heurkens, trekker, lerende praktijk, zingeving

Imca Hurkens, nieuwe trekker Lerende Praktijk Zingeving
Van mijn collega Eke Gerritsma zag ik een mail voorbij komen met een vacature voor trekker van de lerende Praktijk Zingeving Coalitie erbij. Omdat ik vorig jaar september ben gestart met de vierjarige opleiding tot Geestelijk Begeleider was ik direct geïnteresseerd. Inmiddels heeft Veronique Vaarten me bijgepraat over de organisatie van Coalitie Erbij Rotterdam en de stand van zaken over de Lerende Praktijk Zingeving.

Sinds oktober 2022 ben ik teamleider bij Gro-up Buurtwerk in Prins Alexander waarbij mijn verantwoordelijkheden vooral zijn gericht op de doelgroep kwetsbare Rotterdammers. Wat een avontuur!

Zingeving vind ik erg belangrijk en dat heeft vooral te maken met mijn achtergrond als Loopbaanadviseur & – Coach. Vaak gingen de gesprekken niet alleen over concrete loopbaanvragen maar ook over passie, intrinsieke motivatie en waar word je blij van. Zingeving betekent voor mij antwoord geven op het leven zelf. Ik kijk er naar uit om te starten en de andere deelnemers van de lerende praktijk Zingeving te leren kennen.