Skip to main content

Jongeren en eenzaamheid: zet op 5 juni met ons de volgende stap in de kennisdeling- en ontwikkeling op dit thema.

In een intensief ontwikkeltraject heeft de Lerende Praktijk Jongeren en Eenzaamheid de afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar wat er allemaal speelt binnen dit thema en wat de behoefte is onder jongeren en professionals. Op maandag  5 juni komt de Lerende Praktijk weer bijeen om terug te blikken op dit ontwikkeltraject, in gesprek te gaan over de adviezen die op tafel liggen. Verder staat het samen verder bouwen aan de lerende gemeenschap centraal. Wil jij (eenmalig) aansluiten bij de bijeenkomst van deze Lerende Praktijk dan ben je van harte uitgenodigd.

Meld je aan bij Lavern

Contact Form Demo (#4)