Skip to main content

Een jaar lang heeft deze Lerende Praktijk Jongeren en Eenzaamheid zich beziggehouden met een verkenning over jongeren en eenzaamheid in Rotterdam. Tijdens het onderzoekstraject zijn verschillende resultaten gevonden. Met deze resultaten kon door Avant Sanare een singalerings- en routekaart gemaakt worden.

Deze kaart zal professionals (zoals wijkteams, jongerenwerkers en coaches) helpen met het herkennen, aankaarten en ondersteunen van eenzaamheid onder jongeren.

Bekijk hier de Signalerings- en Routekaart Eenzaamheid onder jongeren.