Skip to main content

‘Eenzaamheid in je werk’, een actueel thema waar nog maar weinig over wordt gesproken. Tijdens de jaarlijks conferentie van de Coalitie Erbij Rotterdam werd dit doorbroken en is er gestart met een verkenning van dit thema. 

Uitkijkend over de Maas werd in het prachtige Wereldmuseum de conferentie geopend door twee plenaire sprekers die het publiek verrasten met prikkelende manieren om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Zo gaat Kwetsbare Held, Wout van Wengerden, met zijn camera de straat op om diepgaande gesprekken te voeren en kwetsbare momenten vast te leggen.

Ontwerper Madelinde Hageman van het platform Voor Eenzaamheid sprak over de artistieke interventies die zij toepast om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Zo ook over de ‘Taal van Eenzaamheid’ waar in een energieke werkvorm met de zaal de beperking van het woord ‘eenzaamheid’ werd besproken en deelnemers werden uitgedaagd een nieuw woord te bedenken. Eenzaamheid is voor de een heel lichamelijk: “Als knieën altijd pijn doen kan je niet lopen. Dus ook geen mensen bezoeken” terwijl een ander eenzaamheid veel meer omschrijft als weerstand tegen iets zoals onnodige vergaderingen. Eenzaamheid is een woord maar met veel gelaagdheid.

Wat goed dat de Coalitie dit onderwerp bespreekbaar maakt. Als ik zie hoeveel mensen er om mij heen op het werk uitvallen dan vind ik dat het tijd is dat we het hier meer met elkaar over gaan hebben.

Na een korte pauze was het tijd om het thema van de dag verder te verkennen. Dit gebeurde in verschillende workshops en kennisateliers. Zo kregen deelnemers bij Kees van Loenen een tipje van de sluier van de training ‘Eenzaamheid heeft (g)een gezicht’, en training van de Coalitie Erbij Rotterdam die gaat over het herkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid op de werkvloer.  Anne Stael van het Centrum voor Levensvragen prikkelde de deelnemers om na te denken over zingeving in het werk. “We zoeken vaak naar dat grootse maar zingeving zit juist in de kleine dingen: even tien minuten in de zon zitten, een goed gesprek met een collega of lekkere koffie”. Om eenzaamheid te voorkomen moeten we vaker stil staan bij dit soort momenten maar elkaar deze momenten ook meer gunnen.

Tijdens de kennisateliers stonden drie verschillende vraagstukken centraal die het thema ‘Eenzaamheid in je werk’ raakten. Aan de hand van een casus werden ideeën en uitdagingen opgehaald. Doel van deze kennisateliers was het verder uitdiepen van vraagstukken in relatie tot het thema van de dag. Over het vervolg lezen jullie op onze website spoedig meer. 

Ik zou wel ieder kwartaal zo’n conferentie willen. Het is een mooi moment om elkaar te ontmoeten en nieuwe inzichten te krijgen en dat hebben we in Rotterdam nodig.

Natuurlijk hebben we de dag afgesloten met een moment van ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje.