Skip to main content

Op 6 oktober – de laatste dag van de Week van de Eenzaamheid – organiseerde Coalitie Erbij Rotterdam de bijeenkomst ‘Eenzaamheid en Jongeren: samen komen tot nieuwe inzichten en interventies’ in Huis van de Wijk Post West.

De bijeenkomst stond in het teken van het (onderzoeks)traject van de Lerende Praktijk Jongeren en Eenzaamheid. Een jaar lang heeft deze Lerende Praktijk zich beziggehouden met een verkenning over jongeren en eenzaamheid in Rotterdam. Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende professionals samen om terug te blikken op dit traject en de resultaten. Verder is het gesprek gevoerd over waar de behoeftes en kansen liggen voor de toekomst.

“Ga samen het avontuur aan.”

Andy Manikus, trekker van de Lerende Praktijk Jongeren en Eenzaamheid  vertelde over het onderzoekstraject. Welke resultaten er zijn opgehaald en welke stappen nog gezet moeten worden. Wat hem opviel in de gesprekken met jongeren is dat ze vaak, in de juiste setting,  al aardig wisten hoe ze hun gevoelens van eenzaamheid moesten uiten en omschrijven. “Jongeren hebben vooral hulp nodig bij de volgende stap”, aldus Manikus. Wat kan ik met deze gevoelens en hoe zorg ik dat ik minder eenzaam wordt? Andy geeft aan dat professionals vooral het avontuur aan moeten durven gaat met de jongeren zelf.

Een beetje alleen of eenzaam

Susan Hupkens onderzoeker van de Hogeschool Rotterdam deelde de resultaten van het  dat haar studenten in opdracht van de Lerende Praktijk Jongeren en Eenzaamheid hebben gedaan.. In dit onderzoek probeerden ze vragen te beantwoorden zoals: “Wanneer spreek je van eenzaamheid onder jongeren?” en “Welke factoren spelen een rol bij eenzaamheid?”.

Kansen voor de toekomst

Na de presentaties vonden er twee tafelgesprekken plaats waarin dieper werd ingegaan op de resultaten en ervaringen uit het veld. Wat opvalt in de gesprekken is dat eenzaamheid onder jongeren op zichzelf nog (te) weinig wordt herkend en aangekaart. Het herkennen van eenzaamheid maar ook het bespreekbaar maken, daar willen alle deelnemers graag handvatten voor. Hier is ook lef voor nodig want het gaat er uiteindelijk ook omdat we ons als professionals kwetsbaar op durven te stellen en onze verhalen delen was een van de conclusies. De Lerende Praktijk Jongeren en Eenzaamheid gaat op basis van de uitkomsten van het traject en deze bijeenkomst een vervolg inrichten. Professionals en organisaties die zich hierbij aan willen sluiten zijn van harte welkom.