Skip to main content

De Lerende Praktijk Zingeving organiseerde afgelopen dinsdagochtend 22 februari een impulsmeeting voor professionals die met Zingeving te maken hebben. Door de corona beperkingen was deze bijeenkomst in eerste instantie bedoeld voor de trekkers en leden van de Lerende Praktijken en de Expertgroep. 

Met 12 deelnemers konden we in een geanimeerd gesprek over Zingeving met Peter Henk Steenhuis. Hij is jarenlang journalist van Trouw en heeft meerdere boeken rondom Zingeving geschreven. Zijn ervaringen en deskundigheid zijn gebouwd op de vriendschap met René Gudde, voormalig Denker des Vaderlands, die overleed aan de gevolgen van botkanker. 

In zijn voordracht ging Peter Henk Steenhuis in op vier aspecten van Zingeving: 

Zinnelijk:
zingeving zit in alles wat lustvol is. Alles wat plezier in het leven en aan het leven geeft, van de menselijke intimiteit tot en met gezamenlijk en vriendschappelijk eten en drinken. We kwamen in gesprek op talloze voorbeelden van zinnelijke momenten die persoonlijk en relationeel  betekenis toevoegen aan het leven.

Zintuiglijk:
De waarneming via de zintuigen – en je deze waarnemingen bewustzijn – is een vorm van zingeving die vaak onderschat wordt, maar die toch heel wat mensen zin geeft om te leven. Een voorbeeld is, wanneer je je smaak en geur verliest: dan word je je pas bewust van de grote betekenis die horen en proeven hebben voor je welzijn en welbevinden. Of het genieten van een tuin, de waarneming van mooie muziek of hoe muziek en geluid binnenkomt in je brein en wat dat met je geluksgevoel doet: Het zijn soms maar kleine dingen, maar als je je ervan bewust bent, en andere mensen ervan bewuster kunt maken, dan draag je bij aan zin en welzijn. Er werd ook gesproken over de dans als zintuiglijke zinervaring: denk aan de tango. 

Zinrijk:
Bij dit woord gaat het om de mee cognitieve kant van Zin en betekenis: bijvoorbeeld om reflectie, woorden geven aan, expressie: Dat wat mensen belangrijk vinden, daarover kun je reflecteren, je kunt het in woorden ( bijvoorbeeld gedichten, teksten en verhalen) vatten of uitdrukken in beelden en schilderijen. De filosofie is ook een manier om zinrijk na te denken. 

Zinvol:
Dit is het gebied van dat wat groter is dan jezelf. Bijvoorbeeld wanneer je totaal verwonderd staat over schoonheid die je niet kunt bevatten: een bergketen of bergtop waar je overweldigd wordt door grootsheid. Het is ook het gebied van religie en geloof en het gebied waar mensen ook te midden van lijden kunt ervaren dat je ertoe doet. Dat was een ervaring van Gudde. 

Zo hebben we met elkaar mooie gesprekken gevoerd over deze onderwerpen. Dit omzetten in de manier waarop je in de praktijk luistert, kijkt, waarneemt en spreekt met je cliënten en met elkaar vraagt om oefening. Helaas kwamen we daar niet aan toe. Maar Peter Henk is altijd bereid om verdere workshops te geven om deze Zin-ervaringen nog concreter te maken en te laten ervaren. 

Remy Jacobs
Trekker Leren Praktijk Zingeving