Skip to main content

Coalitie Erbij Rotterdam biedt de Activiteiten Estafette aan voor partners die zich inzetten tegen eenzaamheid om een activiteit aan te kunnen bieden die buiten het reguliere aanbod staat, om zo ouderen en jongeren te bereiken.  

Meedoen, betrokken worden en uitgenodigd worden, is niet alleen in het najaar tijdens de Week tegen Eenzaamheid belangrijk, maar het hele jaar door. Vanuit Coalitie Erbij Rotterdam bieden we onze partners een financiële bijdrage om activiteiten door het jaar heen te spreiden.

In 2022 gaan wij de Activiteiten Estafette een iets andere wending geven. Wij willen de Lerende Praktijken uitnodigen om vanuit hun lerende praktijk een aanvraag te doen. Deze aanvraag kan zich richten op een gezamenlijke activiteit te organiseren, een interventie in te zetten, of andere ideeën waar mogelijk een kleine financiering voor nodig is.

Daarnaast kunnen partners een activiteit aanvragen welke buiten het reguliere aanbod staat. De themagerichte activiteiten laten wij dit jaar in principe los.

Speedmeets

Ook dit jaar zullen wij een aantal kleine netwerkbijeenkomsten in samenwerking met de lerende praktijken organiseren. De thema’s welke aan bod komen, zullen vanuit de lerende praktijken komen. Dit geeft de lerende praktijk ook weer handvatten en verdieping op het thema wat hen bezighoudt. Daarnaast kunnen netwerkpartners zich richten op “wat kom je tegen in de praktijk en wat kan hiermee gedaan worden”. Voor deze bijeenkomsten kan ook een spreker gevraagd worden welke gefinancierd wordt vanuit de Activiteiten Estafette.

Nationale Pannenkoekdag

Op vrijdag 18 maart 2022 is er weer de Nationale Pannenkoekdag.  Ook dit jaar hebben wij weer een aantal pakketten aangevraagd. In dit pakket zitten o.a. koekenpannen, pannenkoekmix en servetten. Ook hebben wij een aantal versierpakketten aangevraagd. Dit jaar kan je via de CER een pakket aanvragen door een email te sturen naar Anne-René van Wissen (arvwissen@dock.nl), er is dit keer geen financiële bijdrage beschikbaar.