Skip to main content

In het staartje van de COVID maatregelen heeft de Coalitie Erbij Rotterdam samen met haar partners een online bijeenkomst georganiseerd om samen met jongeren het onderwerp eenzaamheid onder jongeren te bespreken. 6 jongeren waren bereid om samen met ons dat gesprek aan te gaan. Heb je eenzaamheid wel eens ervaren en wat hield dat voor jou in? Dat was een van de vragen en in een gesprek dat ruim een uur duurde hebben we een ontzettend mooi, open gesprek met elkaar mogen hebben.

Eenzaamheid is voor een ieder echt anders

Een van de jongeren gaf aan dat eenzaamheid vooral een gevoel van jaloezie gaf ten opzichte van zijn/haar omgeving. “Ik zie dan lachende gezichten, mensen met elkaar in contact. Ik wil dat ook, maar ik kan het niet.” Zo hadden mensen er eigenlijk nog niet naar gekeken. Dat jaloezie er wellicht dan ook een rol in speelt. Een van de andere jongeren haakte hier op in en zei: “Het is vooral mijn verwachtingspatroon naar mijzelf toe en mijn omgeving die er voor zorgt dat het alleen maar mijn eenzaamheidsgevoel vergroot. De teleurstelling die ik voel als ik iets niet kan of als mijn omgeving iets niet doet wat ik graag zou willen bevestigt alleen maar mijn afstand tot mijn omgeving en mijzelf.” Wat opviel in het gesprek is dat de jongeren elkaar wel bevestigden in wat er te berde werd gebracht, maar voor een ieder had eenzaamheid toch een andere kern of pijler. 

Zelf hulp zoeken

Op de vraag; “Welke hulp heb je kunnen inschakelen en was dat goed voor je? Of miste je iets?”, kregen we terug dat hulp niet goed zichtbaar is. “Als je eenzaam bent, wordt er nog steeds verwacht dat je zelf het initiatief neemt om hulp te zoeken. Laat dat nou juist hetgeen zijn wat erg moeilijk is dan!” Het aanbod in de stad Rotterdam is volgens een aantal jongeren al best veel, maar het is niet bekend. En vooral op het gebied van eenzaamheid is al helemaal moeilijk om iets te vinden. Vervelende van deze constatering is dat jongeren dit ook pas achteraf kunnen constateren. Als organisaties hier iets aan zouden doen, dan zou dat al enorm kunnen helpen, aldus de jongeren. 

Taboe er af

“Breng het onderwerp eenzaamheid meer naar buiten.” De jongeren gaven aan dat het enorm zou helpen als er op verschillende manieren veel meer gesproken zou worden over het onderwerp eenzaamheid onder jongeren. Zo adviseerden de jongeren ons dat organisaties veel meer campagnes mogen voeren over specifiek dit onderwerp. Het zou volgens de jongeren zelf beter zijn als dat een landelijke campagne zou zijn. “Hoe meer jongeren op verschillende media de campagne zouden zien hoe makkelijker het voor ze wordt om het met elkaar erover te praten. Maak praten over eenzaamheid stoer. Het lijkt een zwakte als je het ervaart, maar het is juist heel krachtig als je het durft.” 

Wij willen de jongeren enorm bedanken voor hun kracht en hun verhalen. De coalitie erbij rotterdam en haar partners hebben genoten van het gesprek en samen met de jongeren willen we verder om de aanpak eenzaamheid onder jongeren meer vorm te geven voor de jongeren van nu en in de toekomst.