Skip to main content

“Eenzame bomen, als eenmaal gaan groeien, worden sterke bomen.” – Winston Churchill

Deze uitspraak laat zien dat eenzaamheid een bron van kracht kan zijn. Om de gevoelens van eenzaamheid te kunnen ombuigen naar kracht is de Coalitie Erbij Rotterdam samen met haar partners per september begonnen aan het ontwikkelen van een aanpak eenzaamheid onder jongeren. 

Samen met onze betrokken partners zijn we bezig middels onze Lerende Praktijk-bijeenkomsten om zo specifiek mogelijk het pad te bewandelen van het formuleren van een basis van de aanpak. Een aanpak die zowel voor professionals, als voor de jongeren zelf een basis kan zijn om eenzaamheid te kunnen zien (signaleren), maar vooral ook om er over te kunnen praten (bespreekbaar maken). 

In onze laatste Lerende Praktijk hebben we vooral gesproken over het concretiseren van onze stappen in dit traject. Wat is nu eenzaamheid en hoe manifesteert zich dat. Welke effecten zie jij als professional bij jou op de werkvloer? Wat kan je nu met jouw aanpak en hoe werkt dat? Door samen hierover te praten creëren we een gezamenlijke leervraag, immers wat missen we dan nog en wat hebben we op de korte, midden en lange termijn nodig. De grove input is hier al voor aangeleverd en hier willen we mee verder in de volgende bijeenkomsten. 

Tevens zullen we ook de jongeren zelf hierbij betrekken en onze wens is om dit vanuit zoveel mogelijke kanten te bewerkstelligen. Denk hierbij aan studenten die hier een onderzoek naar doen. Maar ook jongeren die eenzaamheid aan den lijven hebben ondervonden of het nu ervaren. We willen een zo volledig mogelijk beeld hebben van wat eenzaamheid nu is en doet onder de jongeren in Rotterdam. Zodat we tijdens de stedelijke conferentie aan het eind dit traject een signalenkaart kunnen presenteren voor zowel professionals, als voor jongeren.

Eenzaamheid is een alles overstijgende emotie die niet alleen als negatief gezien moet worden, het kan er voor zorgen dat de jongere vanuit die ervaring krachtig kan gaan groeien. Wij, betrokken Rotterdammers, alle partijen samen willen hierin ons steentje bijdragen. Om de toekomst bestendig te maken met vele krachtige, sterke bomen. Jongeren die fier rechtop staan in het leven.  

Mocht u als organisatie inspiratie voelen opborrelen na dit gelezen te hebben en nieuwsgierig zijn geworden naar wat u kunt bijdragen? Neem dan contact met op met Andy Manikus via het contactformulier.

 


 

Bericht sturen naar Andy