Skip to main content

Op 5 oktober, net voor de landelijke Week tegen Eenzaamheid organiseerde Coalitie Erbij Rotterdam de bijeenkomst ‘Eenzaamheid: bijproduct van migratie?’ in het Huis van de Wijk de Banier. 

Op deze dag kwamen er 50 gasten die zich actief bezig hielden met het helpen van migranten. Na een klein welkomstdrankje verwelkomde Karin Oppeland van IDEM Rotterdam en onze voorzitter Veronique Vaarten alle gasten.

Beeldvorming rondom migranten en vereenzaming

Nina Concova, van de Leyden Academy on Vitality and Ageing sprak over het beeld van mensen met een migratie-achtergrond zoals dat via de media tot ons komt. Een beeld dat gekleurd is door stereotypen die niet opgaan in de praktijk. Oudere migranten zijn echt niet altijd kwetsbaar en al helemaal niet op voor hand zielig.

Het verhaal achter eenzaamheid. Invloed van gender en religie op eenzaamheid.

Hanan Nhas van Movisie sprak over haar onderzoek ‘Tussen verveling en eenzaamheid’. Zij stond stil bij de rol van religie. Niet het feit dat mensen gelovig zijn maar wàt ze geloven heeft invloed op het taboe dat op eenzaamheid ligt. Als je gelooft dat je dankbaar moet zijn voor je leven, dan is verveling en vereenzaming moeilijk bespreekbaar.

Karin de Schipper van SKIN en Mohammed Laziz van SPIOR stonden stil bij hun Rotterdamse praktijk. En die Rotterdamse praktijk werd door alle deelnemers besproken in de verschillende gespreksgroepen.

Onder het genot van een drankje, heerlijke hapjes en muziek was er daarna nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en het leven te vieren.