Skip to main content

Pauline Calmez, directeur bij Netwerk Nieuw Rotterdam

Wat is jouw persoonlijke betrokkenheid bij de eenzaamheid van Rotterdamse jongeren? 

Wat doe je dan en hoe ga jij hiermee om?

In 2013 verhuisde ik naar Rotterdam, waar ik werkte met jongeren op Zuid. Ik ontdekte al snel dat veel van hen geen betekenisvolle vrijetijdsbesteding hadden en geen plek hadden om bij te horen en vrienden te maken. Hier wilde ik een verandering brengen, de reden waarom ik Netwerk Nieuw Rotterdam in 2017 heb opgericht.

Bij welke organisatie werk je?

Netwerk Nieuw Rotterdam

Wat is het aanbod van jou organisatie aan (eenzame) jongeren?

Netwerk Nieuw Rotterdam is een jongerenorganisatie voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, met diverse culturele en religieuze achtergronden, waar zij bij horen, vrienden maken, zichzelf ontwikkelen én zich vrijwillig inzetten voor kwetsbare Rotterdammers. 

Netwerk Nieuw Rotterdam zet zich in tegen eenzaamheid, polarisatie en hyperindividualisme. Deze drie maatschappelijke thema’s hebben een samenhang en versterken elkaar. Als organisatie hebben wij een integraal aanbod ontwikkelt die deze problemen aanpakt.

Allereerst vormen we een club waar jongeren kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten. Dit zijn inspirerende sessies en gespreksgroepen over maatschappelijke thema’s, trainingen over omgaan met geld, gespreksvaardigheden en communicatiestijlen en als laatst bijeenkomsten waar onderlinge ontmoeting centraal staat. Vervolgens stimuleren en activeren wij jongeren om zich ook vrijwillig in te zetten voor eenzame en kwetsbare mensen om hen heen.

Op deze manier investeren wij in de Rotterdamse jeugd, plegen wij een pedagogische interventie om jongeren te laten ontdekken dat zij van betekenis zijn én vormen zij samen de oplossing voor eenzame en kwetsbare mensen.

Contactgegevens

info@netwerknieuwrotterdam.nl

www.netwerknieuwrotterdam.nl