Skip to main content

Karin Oppelland, stedelijk netwerker bij IDEM Rotterdam

Wat is jouw persoonlijke betrokkenheid bij de eenzaamheid van Rotterdamse jongeren? 

Wat doe je dan en hoe ga jij hiermee om?

Ik ben zelf van niet Nederlandse afkomst en heb in mijn omgeving meerdere jonge mensen die ook een migratie achtergrond hebben. Ik zie hoe moeilijk zij het hebben, zeker in tijden van corona. Door met elkaar door Rotterdam te lopen laat ik hun andere delen van de stad zien en kan gelijktijdig met hun in gesprek en naar ze luisteren. Een luisterend oor is volgens mij het beste wat wij als mensen elkaar kunnen geven. Ik probeer met de jongeren in contact te blijven en hen met elkaar in verbinding te brengen. Verder probeer ik hen wegwijs te maken in de stad en zich aan te sluiten bij leeftijdsgroepen en of groepen met dezelfde passies.

Verder is eenzaamheid los van leeftijd een gegeven/fenomeen dat ik interessant vind vanuit filosofisch perspectief.

Bij welke organisatie werk je?

IDEM is het Stedelijk Expertisecentrum Rotterdam voor inclusie, discriminatie en (LHBTIQ+-) emancipatie. We zetten ons in voor een stedelijke samenleving waarin plaats is voor iedereen.

Ons doel is om deze initiatieven te versterken door organisaties en mensen met elkaar te verbinden en te zorgen dat expertise en lokale kennis beschikbaar is en wordt gedeeld. Dat doen we met een gedreven team van onderzoekers, netwerkers en specialisten op het gebied van informatie en communicatie. IDEM heeft een signalerende en adviserende rol naar de gemeente Rotterdam.

Wat is het aanbod van jou organisatie aan (eenzame) jongeren?

Wij werken niet rechtstreeks met jongeren, maar wel met professioneels die met jongeren te maken hebben. Dus ons aanbod in indirect. Wij hebben een Kennisbank, Kenniskaart Jongeren & eenzaamheid. Verder hebben wij in 2020 een kennisatelier georganiseerd voor professioneels over jongeren een eenzaamheid. 

Wij vinden het belangrijk, dat er een inclusieve aanpak plaatsvind, dat betekent, dat kwetsbare jongeren en jongeren met een andere seksuele geaardheid meetellen.

Contactgegevens

Karin Oppelland
K.Oppelland@radar.nl / 06-28440892

idemrotterdam.nl