Grip op eenzaamheid (e-learingmodule)

door: Hanna van Dijk – GENERO

GENERO start met een nieuw project om eenzaamheidsgevoelens binnen de verpleeghuissetting bespreekbaar te maken. In samenwerking met ouderen met Movisie, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland, diverse VVT-organisaties in Zeeland én Coalitie Erbij Rotterdam, wordt hiervoor een e-learningmodule ontwikkeld.

“Eenzaamheid is geen synoniem van alleen-zijn. En ‘samen met anderen zijn’ biedt niet per definitie bescherming tegen eenzaamheidsgevoelens. Eenzaamheid is een gevoel, een subjectief gegeven.”

Zo opende een van onze ouderen, Elly Bal, uit het forum van GENERO deze week een mail. Eenzaamheid, een veel besproken thema. Niet voor niets een thema dat hoog op de agenda staat van zowel partners uit het netwerk GENERO alsook de ouderen binnen het netwerk.

Maar het is ook een thema waar geen pasklare antwoorden of oplossingen voor zijn. Het vormt een onlosmakelijk onderdeel van het leven. Tegelijkertijd laat dat onverlet dat het bespreekbaar maken van eenzaamheidsgevoelens belangrijk is. Het belang daarvan wordt steeds vaker onderstreept. Er zijn al veel projecten geweest die inzetten op het signaleren van eenzaamheid bij thuiswonende ouderen. Vanuit de Coalitie Erbij Rotterdam en ook vanuit het project Even Buurten. Dat heeft onder andere geleid tot een e-learning module “Spil in de wijk”. Een module die wijkprofessionals handvatten geeft om in contact te komen met kwetsbare ouderen en hen de juiste hulp te bieden via netwerken in de wijk.

Het bespreekbaar maken van eenzaamheidsgevoelens binnen de verpleeghuissetting heeft tot op heden minder aandacht gekregen. Wellicht omdat men verwacht dat de context van het verpleeghuis voorziet in voldoende sociale interactie. Maar zoals Elly Bal al schreef: het aantal sociale contacten of interacties, kan niet worden gezien als voorspeller van eenzaamheidsgevoelens. Onderzoek onderstreept dit.

Samen met diverse partners, waaronder Movisie, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland, diverse VVT-organisaties in Zeeland én Coalitie Erbij Rotterdam, is GENERO dit jaar gestart met het project “Grip op eenzaamheid”. Binnen dit regionale project zal de bestaande e-learningmodule Spil in de wijk worden doorontwikkeld tot een versie die (toekomstige) zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunt bij het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheidsgevoelens bij ouderen in het verpleeghuis. Ook andere tools, zoals gemaakt vanuit Coalitie Erbij, zullen daarbij worden benut.

En zoals alles wat wij vanuit het netwerk doen, zal ook deze e-learningmodule in nauwe samenwerking met ouderen zélf worden doorontwikkeld. Want in beweging komen voor ouderen, doen we alleen met ouderen.

Meer informatie?
Heeft u vragen of opmerkingen n.a.v. bovenstaande? Benader dan de netwerkcoördinator van GENERO: Hanna van Dijk (
hanna.van.dijk@zorgimpuls.nl).