Studiegroep: Het goede leven en de vrije markt – Boek van Govert Buijs en Ad Verbrugge

Coalitie Erbij Rotterdam en Stichting Luistergoud starten een nieuwe Lerende Praktijk.

  • Deelnemers aan deze studiegroep leren ons bestaan in de huidige tijd te doordenken vanuit verschillende (filosofische) bronnen.
  • 10 bijeenkomsten via Zoom van 1,5 uur met huiswerk.

De vrije markt is overal en haar rol in ons leven is groter dan ooit. Deze levenskijk heeft ons veel welvaart gebracht maar ze dringt ook de vraag op naar de schaduwkanten ervan.

Wat doet het met ons wanneer wij onszelf en onze medemensen gaan begrijpen als louter producerende, consumerende en concurrerende individuen? En kunnen wij een dergelijke bedrijvigheid wel veroorloven ten opzichte van de natuur? En welke rol speelt de moderne techniek in dit verband? Kunnen wij wel verder met een dergelijke kijk op ons bestaan? En wat kunnen nieuwe wegen naar zin en betekenis zijn?

Met dergelijke vragen raken we aan de centrale thematiek van deze Lerende Praktijk en het bijbehorend boek: brengt de vrije markt in haar huidige vorm het goede leven dichterbij of staat ze dit juist in de weg? In gesprek met filosofen uit alle tijden – Aristoteles tot Heidegger, van Kant tot Ahrent – geven de schrijvers van het studieboek ons huiswerk dat in de 10 maandelijkse bijeenkomsten wordt besproken.

Dit boek won in 2019 de ‘Socrates wisseltrofee’. (zie ook: https://govertbuijs.website en https://www.moralmarkets.org).

Interesse om deel te nemen? Meld je aan via info@coalitieerbijrotterdam.nl