Over Pameijer

Pameijer ondersteunt iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Bijvoorbeeld door psychosociale of psychiatrische problemen of een (lichte) verstandelijke beperking. Dit doen we dagelijks voor 6.500 cliënten met 3.000 medewerkers op en rondom 225 locaties. Of het nu gaat om opgroeien, opvoeden, wonen, werken, vrije tijd of sociale contacten. We ondersteunen mensen op een manier die hen verder helpt in het leven. Zoveel mogelijk samen met anderen die voor hen belangrijk zijn. Zo staan mensen sterker en kunnen ze (meer) voor anderen betekenen. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.

Visie op eenzaamheid

We zien de gevoelens van eenzaamheid de laatste jaren toenemen. Het leven wordt anoniemer en de sociale cohesie valt steeds meer weg. Dat zien we ook bij onze cliënten. Zij hebben steeds meer moeite om aansluiting te vinden in de samenleving. De digitalisering is voor hen vaak lastig, net als het opbouwen van een positief netwerk. Onze werkwijze is zoveel mogelijk gericht op het meedoen aan de maatschappij. Dit zie je terug in de manier waarop wij onze cliënten structuur geven. We bieden niet alleen woongelegenheid, maar we gaan samen met de cliënt op zoek naar passend werk, we ondersteunen in financiële zelfstandigheid, in het leggen van persoonlijke contacten en nog veel meer. Ons concept van integrale dienstverlening is zoveel mogelijk gericht op het voorkomen van eenzaamheid. Een mooi voorbeeld is onze samenwerking met ABCDate, een ontmoetingsplatform voor mensen met een beperking. Onlangs organiseerden we samen het eerste startfeest, waar een aantal mooie vriendschappen zijn ontstaan. Ook boeken we positieve resultaten met ons ‘Buurtcirkel’ concept, een groepje mensen die bij elkaar in de wijk wonen en elkaar helpen bij de dagelijkse dingen zoals boodschappen doen, de administratie of het opknappen van de tuin. Of gewoon even samen komen voor een kopje koffie. Het zijn vaak de kleine, dagelijkse dingen die voor onze cliënten een groot verschil maken.