In deze tijd van het coronavirus zijn we met z’n allen veel meer aan huis gebonden. Hierdoor kunnen ook spanningen in relaties oplopen. En deze kunnen zelfs leiden tot meer huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vrouwen/jonge meiden/personen die in een afhankelijkheidsrelatie zitten, zijn nu extra kwetsbaar door het isolement. Voor deze groep mensen kan toegang tot het internet hebben van levensbelang zijn. Daar kunnen ze immers wanneer nodig het aanbod aan informatie, hulp en ondersteuning vinden. En met deze toegang kunnen ze in nood ook sms’en, whatsappen en bellen via Whatsapp.

Vaak hebben deze vrouwen/jonge meiden/personen mede door hun kwetsbare positie een beperkte toegang tot het internet. Om te verzekeren dat zij overal online kunnen wanneer nodig, stelt de gemeente Rotterdam daarom speciale simkaarten beschikbaar.

Wie komen in aanmerking voor een simkaart? 

  • Vrouwen/meiden/LGBTQI -mensen die wanneer nodig over een mobiele telefoon (kunnen) beschikken. En wanneer nodig een simkaart kunnen en durven te verwisselen.
  • Vrouwen/meiden/LGBTQI -mensen waarvan een vermoeden is dat zij te maken hebben met partnergeweld/huiselijk geweld. Dit geldt ook voor personen uit migrantengezinnen met en zonder verblijfsvergunning
  • Vrouwen/meiden / LGBTQI-mensen binnen gezinnen waarvan nu al bekend is dat kinderen uit beeld zijn (afwezigheid online schoolactiviteiten)
  • Vrouwen/ meiden/LGBTQI -mensen die in beeld waren bij jullie als sleutelpersonen voor de crisis maar nu uit beeld zijn/ niet meer buiten komen
  • Vrouwen/ meiden/LGBTQI-mensen die over weinig tot geen middelen beschikken of alleen die beschikking hebben in bijzijn van familie/partner/man

Belangrijkste element blijft hierin: veiligheid. Kan de simkaart bijdragen aan de veiligheid van deze persoon?

Kwetsbare vrouwen kun je aanmelden bij Saida Bourik: sbourik@wmoradar.nl