Skip to main content

Op woensdag 3 oktober jl. organiseerde de lerende praktijk oudere migranten van de Coalitie Erbij Rotterdam een wijkbijeenkomst in het Huis van de Wijk Post West. De Zonnezaal werd omgetoverd tot een sfeervolle plek waar totaal 30 personen, actief in de kring en toehoorders, op af kwamen. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van verschillende migrantenorganisaties, gebiedscommissie leden, religieuze organisaties, vrijwilligers en bewoners.

Na het welkomstwoord door Zeki Celikkaya en Joke van Kervel namens de Coalitie, vertelde Mohamed el Wakidi van PlusPunt een helaas waargebeurd en triest verhaal uit de praktijk van een migrante oudere en zijn eenzaamheid. Daarna werd de microfoon overgenomen door dhr. Hassan Bakir, geestelijk verzorger en universitair docent. Hij vertelde over dilemma’s vanuit de praktijk van kwetsbare ouderen met migratieachtergrond. Vervolgens besprak Mohamed Laziz van Spior de rol van sleutelfiguren in migrantenorganisaties.

Daarna ontstond een levendige uitwisseling onder de deelnemers. Onder andere de volgende ideeën kwamen aan bod:

 • Van groot belang om huisartsen informatie te geven over de thuissituatie van oudere migranten. Het blijkt dat zij zich daar nog weinig van bewust zijn.
 • Preventief werken belangrijk, niet als de ‘’wond’’ al ontstoken is en ouderen al eenzaam zijn en er sprake is van multiproblematiek en/ of verborgen problematiek.
 • Geen lange termijn strategie en doelstelling, nu handelen!
 • Identificeren van mensen, het zijn geen gebouwen maar personen.
 • Gebiedsgids 65+ ook bij migrantenorganisaties bekend maken.
 • Huisartspraktijken informatie geven via voorlichting over de problematiek en vooral op attenderen waar zij naar toe kunnen verwijzen.
 • Samenwerking zoeken met organisaties die meer willen gaan doen voor oudere migranten.
 • Aanbestedingen zorgen niet voor continuïteit, optimale zorg is noodzakelijk voor deze doelgroep.
 • Op de vraag van de gebiedscommissie leden ‘hoe bereiken jullie de doelgroep?’ komt uit vele monden het antwoord: naar ons toekomen, de deuren van de moskee, kerk en andere plekken waar migranten en sleutelfiguren aanwezig zijn, staan altijd open! Ook in dit geval: kom-er-op-af!
 • Meer samenwerken van organisaties in de wijk, vertrouwen hebben/krijgen in elkaar.
 • Sleutelfiguren, organisaties, mantelzorgers en familieleden moeten geïnformeerd worden over dit onderwerp en ook over de gevolgen van eenzaamheid.

Tot slot gaf Suzana Zornic van Wmo Radar aan dat zij met instemming van iedereen een vervolgbijeenkomst met de aanwezigen op korte termijn gaat plannen. Doel: concretiseren van de ideeën van vanavond en met elkaar concrete stappen maken.

Nogmaals werd een oproep gedaan aan allen om voor de prijsvraag ‘’een goed idee’’ uitgeschreven door Wmo Radar een plan in te sturen hoe we eenzaamheid bij oudere migranten kunnen bestrijden: Wat is hiervoor uw idee? Voor welke doelgroep is uw idee bedoeld? Wat/wie heeft u nodig om uw idee uit te voeren? Welke resultaten verwacht u? Deze vragen zullen ook op de vervolgbijeenkomst met elkaar besproken worden.

De lerende gemeenschap oudere migranten wil deze bijeenkomst ook in andere wijken gaan aanbieden. Meer informatie? Neem contact op met Joke van Kervel via jvkervel@wmoradar.nl.