Skip to main content

Jongeren behoren tot de eenzaamste groepen in de samenleving. Dat concludeert Brandpunt+ na het ondervragen van 800 jongeren tussen de 13 en 20 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat 46% van de ondervraagde jongeren zich soms of vaak eenzaam voelen. Bij meisjes tussen de zestien en twintig jaar is dat zelfs 60%. Het onderzoek laat ook zien dat er taboe heerst rondom het onderwerp. Van de eenzame jongeren geeft ruim 60% aan er niet met leeftijdsgenoten over te kunnen praten.

Meer aandacht voor eenzame jongeren

Het idee dat eenzaamheid vooral bij ouderen en zieken voorkomt, blijkt dus onterecht. In de reportage van Brandpunt+ komt ook Tracey Crouch, Minister for Loneliness in Groot-Brittannië, aan het woord. In tegenstelling tot het huidige landelijke Nederlandse beleid dat zich vooral richt op eenzame ouderen, heeft de Britse minister specifiek aandacht voor eenzame jongeren.

Eenzame jongeren gezamenlijk beter helpen

Omdat ook Coalitie Erbij Rotterdam het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren belangrijk vindt, zijn we recentelijk gestart met de Lerende Praktijk Eenzaamheid onder Jongeren. Professionals die zich tijdens hun werk bezig houden met jongeren zijn van harte welkom om hieraan deel te nemen, zodat we met elkaar meer eenzame jongeren bereiken en hen beter kunnen helpen. Interesse om mee te doen? Geef je op!