Skip to main content

Vandaag is het actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gelanceerd. Het doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. Het kabinet investeert de komende jaren 26 miljoen euro extra om eenzaamheid de aandacht én aanpak te geven die het verdient. Het programma is een uitwerking van het Pact voor de Ouderenzorg.

Actielijnen

Het Ministerie van VWS heeft twee actielijnen gedefinieerd.

 1. Het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid:
 • Bewustwordingscampagne
 • Een jaarlijks bezoek aan huis bij iedere 75-plusser
 • Een (lokaal)meldpunt, digitale signaleringsnetwerken
 • Risicogebieden in kaart brengen
 • Een luisterend oor, 24 uur per dag
 • Met signalen aan de slag: gepaste doorverwijzing
 • Instrument om (ernstige) eenzaamheid beter te diagnosticeren
 1. Het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid:
 • Aan de slag met veelbelovende aanpakken
 • Training en richtlijnen voor professionals: hoe om te gaan met eenzaamheid?
 • Eenzaamheid voorkomen door: activeren en vitaal blijven
 • Eenzaamheid voorkomen door: de fysieke infrastructuur daarop in te richten
 • Innovatie stimuleren

Strategie

De strategie om eenzaamheid onder ouderen te verminderen, ziet er als volgt uit:

 1. Inrichten van vernieuwende (landelijke)coalitie tegen eenzaamheid.
  Het Ministerie zet in op het faciliteren en intensiveren van publiek-private samenwerking tussen bedrijven en ondernemers, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en overheid om samen aandacht te stimuleren, creëren en organiseren.
 2. Oprichten en ondersteunen van 380 lokale coalities tegen eenzaamheid.
  Iedere (lokale) bestuurder geeft invulling aan zijn of haar verantwoordelijkheid om eenzaamheid te verminderen en wordt daarbij ondersteund door het Rijk.
 3. Bewustmaken en activeren van de hele samenleving.
  Bel momentjes, adopteer een buur, maak een praatje: al deze korte contacten kunnen leiden tot een nieuwe verbinding en zijn betekenisvol.

Lees het hele actieprogramma één tegen eenzaamheid.