Op 31 oktober jl. organiseerden we, in samenwerking met de Gemeente Rotterdam, de tweede Kom Erbij Conferentie. De middag stond in het teken van kennis uitwisselen en de beweging die we hebben ingezet met onze partners verder versterken.

We begonnen de middag met een korte inventarisatie hoe de deelnemers dachten over eenzaamheid en de rol van Coalitie Erbij Rotterdam. Vervolgens kreeg Marijke de Vries, programma manager Voor Mekaar van de Gemeente Rotterdam, het woord. Ze vertelde over het actieprogramma dat gericht is op de bestrijding van eenzaamheid, wat er de afgelopen jaren is gebeurd en wat er nog beter kan.

De paradox van het ouder worden

Nadat de kerngroep leden van Coalitie Erbij Rotterdam zich hadden voorgesteld en toegelicht wat ze doen, gaf Anja Machielse, hoogleraar kwetsbare ouderen, een presentatie over eenzaamheid en zingeving. In haar presentatie noemde ze onder andere de paradox van het ouder worden: enerzijds krimpt het sociale netwerk, terwijl anderzijds de sociale behoefte toeneemt. Ouderen hebben niet alleen behoefte aan betekenisvolle contacten, maar daarnaast ook aan gesprekken over levensvragen en zingeving.

Na een luchtig intermezzo van Marja van Katendrecht, boegbeeld van Coalitie Erbij Rotterdam, gingen de deelnemers aan de slag in vier verschillende workshops.

Ertoe doen: zingeving en geluk

De workshopleiders van de workshop zingeving en geluk gaven een aantal praktische tips over vragen als: ‘hoe maak je zingeving minder zweverig?’, ‘hoe hou je het bespreken van zingevingsvragen simpel?’ en ‘hoe kun je de aandacht voor zingeving vasthouden?’ Daarnaast was er aandacht voor het leren oppikken van signalen rond een zingevingsvraag.

Tijdens de Zingevings-Carrousel zaten deelnemers in cirkels met hun gezicht naar elkaar toe. Terwijl mensen op de stoelen van de binnenste cirkel bleven zitten, schoven de mensen in de buitenste ring steeds een plek op.  Hierdoor ontstond er een soort ‘speeddate’ waarin drie vragen in steeds wisselende koppels werden besproken.

  • Formuleer een vraag zodanig dat jouw cliënt/klant die je bezoekt zich uitgenodigd voelt om over haar/zijn zingevingsvraag te praten.
  • Wat zouden signalen van jouw cliënt/klant die je bezoekt kunnen zijn, waaruit (bewust of onbewust) behoefte aan een gesprek over zingeving blijkt.
  • Denk je dat praten over zingeving, eenzaamheid kan verzachten. Waarom wel, waarom niet?

Versterken van netwerken

De workshop Versterken van Netwerken begon met een inventarisatie van hartverwarmende projecten en initiatieven. Vervolgens kwamen belemmeringen om de doelgroep te bereiken aan bod, die ervoor zorgen dat er niet toegekomen wordt aan het versterken van netwerken. Genoemd zijn onder andere: uitsluiting, geen goed gastheer-/gastvrouwschap, het leveren van maatwerk in complexe situaties, gebrek aan vertrouwen (Wie staat er voor de deur? Hoe haal je drempels weg of maak je deze zo laag mogelijk?), geen inzicht in verbanden tussen het aanbod en de gebieden in Rotterdam,  te veel wisselingen onder hulpverleners (vanwege de aanbestedingen) en regelgeving.

Aan mogelijke oplossingen of verbeteringen in een derde ronde zijn ze niet toegekomen, wat ons tot de volgende signalen brengt:

  • Deelnemers wilden erg graag vertellen over hun initiatief/project en de resultaten daarvan.
  • Eigenlijk is iedereen op zoek naar gelegenheden en podia om kennis te delen en/of kennis te ontvangen over initiatieven voor ouderen.
  • Er is veel te doen in Rotterdam, maar hoe krijg je de juiste informatie op het juiste moment bij degenen die er iets aan hebben? Met deze vraag worstelt het merendeel van de deelnemers.

Deelnemers hebben wél volop gebruik gemaakt van deze gelegenheid om met elkaar te netwerken, visitekaartjes uit te wisselen én sommigen hebben ter plekke belafspraken gemaakt over activiteiten.

Migranten en eenzaamheid: heimwee en taboe

Deelnemers van verschillende organisaties en werksoorten maakten met hun inbreng de workshop heimwee en taboe tot een inspirerende bijeenkomst. Na eerst een introductie over oudere migranten, gaven de workshopleiders aan de hand van stellingen casusvoorbeelden uit hun praktijk, in Delfshaven en in Overschie.

Vervolgens gingen de deelnemers aan de slag met de Mind Mapping Roulette methodiek. Aan de hand van de 3 items, contacten, heimwee en taboe, gingen ze met elkaar in gesprek, waarbij ieder zijn/haar opmerkingen, vragen en oplossingen per thema opschreef.

Sommige stellingen zoals: ‘’als u binnenkomt, ga ik weg’’ (tegen de hulpverleenster), ‘’Ik ga toch niet zeggen dat ik eenzaam ben, straks komen vreemde mensen bij mij thuis in plaats van mijn kinderen!’’ gaven veel stof tot gesprek.

Met de Mind Mapping uitkomsten gaan de workshopleiders verder aan de slag.

Verhalen als methodiek

Iedereen heeft een persoonlijk verhaal dat de moeite waard is. Het delen van dit verhaal met anderen en daar positieve reacties op krijgen, doorbreekt de neerwaartse spiraal van eenzaamheid. Hoe zou jouw organisatie het verhaal in kunnen zetten als methode?

Vier Rotterdamse best practices werden toegelicht en vervolgens was er een uitdagende opdracht voor de workshopdeelnemers. Zij kregen de vraag in verhaalvorm waardevolle momenten te delen uit hun werksituatie.

Afsluiting  met Wethouder De Langen

De middag werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling, in aanwezigheid van Sven de Langen, de nieuwe Wethouder van Onderwijs, Jeugd & Zorg, Aan de hand van tekeningen die werden gemaakt van de workshops werden de uitkomsten van de workshops gedeeld.

Na afloop werd er volop genetwerkt tijdens de borrel.

Kom erbij en doe mee!

Heb je meegedaan aan een van de workshops en wil je meer informatie? Of wil je deelnemen aan een van onze Lerende Praktijken? Je bent van harte welkom! Neem contact met ons op en we brengen je in contact met de juiste perso(o)n(en).

Foto impressie

Bekijk hier alle foto’s van de Kom Erbij Conferentie 2017.