Oratie Anja Machielse

Door 5 oktober 2016Nieuws

Prof. dr. Anja Machielse, vanwege de gemeente Rotterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar Empowerment van Kwetsbare Ouderen aan de Universiteit voor Humanistiek, zal op maandag 24 oktober 2016 haar ambt aanvaarden, door het uitspreken van een inaugurele rede getiteld: Afgezonderd of ingesloten? Over sociale kwetsbaarheid van ouderen.

De plechtigheid begint om 16.15 uur precies in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht. Aansluitend zal er een receptie zijn in hetzelfde gebouw. U kunt zich aanmelden via het volgende e-mailadres:oratie-am@uvh.nl

Voorafgaand aan de oratie zal Kees van Loenen de monoloog ‘Vechten tegen Eenzaamheid’ opvoeren. Locatie: Pieterskerk, Pieterskerkhof, Utrecht. Aanvang: 14:00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via het volgende e-mailadres: a.debruin@uvh.nl

U wordt aangeraden naar en in Utrecht rekening te houden met voldoende reis- en parkeertijd.

Toelichting

De overheid gaat ervan uit dat burgers onafhankelijke en autonome wezens zijn die zichzelf kunnen redden en zelfstandig kunnen functioneren. Politieke keuzes zijn gericht op dit type burger, ook in het ouderenbeleid. De hulp die aan ouderen wordt geboden, is gericht op het bevorderen van hun zelfredzaamheid door het wegnemen van belemmeringen in hun functioneren.

Anja Machielse maakt duidelijk dat dit geen recht doet aan de specifieke omstandigheden waarin veel ouderen verkeren. Hun kwaliteit van leven hangt niet alleen af van ziekten en beperkingen die negatief uitwerken voor hun functioneren, maar vooral ook van de mogelijkheden die ze hebben om met moeilijke situaties in hun leven om te gaan, zich aan te passen aan fysieke en mentale achteruitgang, het verlies van betekenisvolle anderen te verwerken, en pijnlijke kwesties zoals het gevoel van eindigheid of het naderende levenseinde te bespreken.

Anja Machielse is bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek namens de gemeente Rotterdam. Haar onderzoek is gericht op ouderen die minder goed in staat zijn om met de complexiteit van het dagelijkse leven om te gaan. Vragen over sociale kwetsbaarheid, relationele betrokkenheid en zingeving staan daarbij centraal. Uitgangspunt van het onderzoek is de alledaagse betekenisgeving en het handelings- en oordeelsvermogen van de (kwetsbare) ouderen zelf.