Vijf vragen aan Alex Smits (OSO-Rotterdam)

De Rotterdamse ouderenbonden zijn een belangrijke partner voor Coalitie Erbij Rotterdam. Het samenwerkingsplatform OSO-Rotterdam vertegenwoordigt ruim 12.000 actieve ouderen. Tijd om kennis te maken met coördinator Alex Smits.

Kunt u meer vertellen over uzelf en de ouderenbonden?

“Inmiddels ben ik al jaren actief binnen de ouderenbonden. Vroeger heb ik gewerkt in het bedrijfsleven en ben ook politiek actief geweest. De maatschappelijke betrokkenheid is altijd groot geweest, ook na mijn pensionering. Ik ben nu coördinator van OSO-Rotterdam, een samenwerkingsverband van de ouderenbonden ANBO, KBO, PCOB en de Rotterdamse Ouderen Bond R.O.B.  Ons doel is de belangenbehartiging van de ouderen. We zijn in gesprek met de gemeente, de politiek en andere partners in de stad. Ouderen moeten gehoord worden. Ik vind het zelf belangrijk om midden in de samenleving te staan en kennis over te dragen naar de jongere generatie.”

Hoe lang staat het thema eenzaamheid al op de agenda bij de ouderenbonden?

“Toen ik in 1999 secretaris werd van de gewest Rotterdam van de ANBO was eenzaamheid al een agendapunt. Er werden in die tijd vooral kleine projecten uitgevoerd en subsidies bij elkaar gesprokkeld. In die tijd was het moeilijk om voor ouderen specifiek aandacht te krijgen.

Het project Even Buurten heeft ook bij de gemeente Rotterdam de ogen geopend. Het project is erop gericht om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Vanaf 2009 is eenzaamheid echt een aandachtspunt. Het is nog verder in een stroomversnelling gekomen toen in 2013 een mevrouw in haar woning dood werd aangetroffen die daar al 10 jaar lag.”

En die verbinding zoeken, hoe doen jullie dat dan?

“Onlangs hebben we een forum georganiseerd waar bijna alle Rotterdamse politieke partijen bij aanwezig waren. We hebben ze gevraagd: Wat doen jullie voor ouderen? Ook kreeg elke fractie twee specifieke vragen over de realisatie van hun verkiezingsprogramma. Regelmatig zitten we ook aan tafel bij de gemeente. Bijvoorbeeld om te praten over het programma Voor Mekaar. Sinds 2015 zijn we ook partner van Coalitie Erbij Rotterdam, daar liggen veel kansen!”

Wat werkt om ouderen uit eenzaamheid te halen?

“De 75+ huisbezoeken zijn zeker nuttig, maar ik zou ervoor willen pleiten om ook te kijken naar hoe je ouderen op een andere manier kunt bereiken. Veel ouderen zitten op internet, daar zou je ook contact kunnen leggen.

Een prachtig voorbeeld zijn de Lief & Leedstraten van Opzoomer Mee. Deze zijn succesvol omdat je als buurt echt iets met elkaar gaat doen. Als het goed is, ontstaat er ook iets duurzaams.”

Waar gaan we het komende jaar de OSO-Rotterdam tegenkomen?

“We gaan ons voorbereiden op de verkiezingen die er in 2017 en 2018 weer aankomen. Ouderen moeten op de agenda blijven. De participatiemaatschappij stelt ouderen voor grote uitdagingen. Het brengt veel onzekerheden met zich mee.”