Typologie van Eenzaamheid

Het herkennen en omgaan met eenzaamheid is iets wat professionals vaak in de praktijk leren. Door de eigen intuïtie te gebruiken en te reflecteren op ervaringen worden professionals beter in de omgang met mensen die in een sociaal isolement zitten. Professionals zoeken naar de juiste oplossingen en interventies.  Meer handvatten voor het werken met eenzame mensen is in dit soort gevallen zeer behulpzaam. Coalitie Erbij Rotterdam geeft de training ‘Typologie van Eenzaamheid’ en biedt ook online ondersteuning aan professionals.

Typologie is nodig voor de juiste interventie

Niet alle eenzamen zijn gelijk. De een is misschien geholpen bij de uitbreiding van het netwerk of  deelname aan groepsactiviteiten. De ander keert de samenleving juist de rug toe en hier moet je als professional blij zijn als je de situatie kunt stabiliseren. Een typologie van eenzaamheid helpt bij het kiezen van de juiste interventie. De typologie van eenzaamheid is ontwikkeld door Anja Machielse op basis van wetenschappelijk onderzoek. Aan het onderzoek hebben ook diverse Rotterdamse professionals meegewerkt door het aanleveren van casuïstiek.

Typologie uit de praktijk

Tijdens de training nemen de deelnemers zelf een casus in gedachte. Ze beschrijven deze persoon met behulp van een aantal steekwoorden. Vervolgens worden de casussen aan de acht typologieën gekoppeld. Deelnemers bespreken de indeling met elkaar en kijken naar de juiste interventies.

Toolkit

Op onze website is een uitgebreide toolkit beschikbaar met trainingen, factsheets en best practices.

  • Bekijk hier de factsheet ‘Typologie sociaal isolement’.
  • Bekijk hier de instructie voor het gebruik van de typologie en het vinden van de juiste interventie.