Vijf vragen aan Marjolijn Driessen (Sint Laurensfonds)

Het Sint Laurensfonds is sinds enige tijd partner van de Coalitie Erbij Rotterdam. Wat kan een fonds betekenen in het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen? Tijd om te bellen met Marjolijn Driessen, projectadviseur bij het Sint Laurensfonds.

 

Kunt u meer vertellen over de projecten van het Sint Laurensfonds?

“De activiteiten die het fonds ondersteunt hebben één gemene deler: “Wij richten ons altijd op kwetsbare jeugdigen en/of ouderen die door omstandigheden niet goed kunnen meekomen in de maatschappij. Wij willen ervoor zorgen dat de Rotterdamse jeugd alle kansen krijgt, maar ook kwetsbare ouderen de aandacht krijgen die zij verdienen. Je zou kunnen zeggen dat het Sint Laurensfonds de sociale infrastructuur rondom een jeugdige of een oudere probeert te versterken.”

De partners van de Coalitie Erbij Rotterdam zijn vooral welzijnsorganisaties. Wat kan een fonds betekenen voor ouderen?
“Via onze projecten dragen wij bij aan het tegengaan van eenzaamheid. Er zijn ontzettend veel vormen van eenzaamheid. Sommige ouderen zijn makkelijk te activeren, maar er zijn ook mensen die moeilijk te activeren zijn. Eenzame ouderen zijn bezig met vraagstukken over de laatste fase van hun leven. Wat staat mij te wachten? Bij wie kan ik terecht en wie zorgt er voor mij als er iets met mij gebeurt? We willen er met de projecten voor zorgen dat er vertrouwen is en dat de eigenwaarde behouden blijft.”

Hoe bent u persoonlijk betrokken bij eenzaamheid onder ouderen?
“Ik begon ooit mijn carrière met een bijbaan in de thuiszorg. Daar kwam ik ontzettend veel leed tegen. Eenzaamheid onder ouderen raakt mij enorm. Ik vind het belangrijk om in mijn werk echt iets te kunnen betekenen. Het moet over meer dan geld alleen gaan.”

Wat is uw droom voor de stad Rotterdam voor de komende jaren?
“De angst voor eenzaamheid wegnemen. Het is belangrijk om te weten dat je er niet alleen voor staat.” 

In één zin: Voor wat kunnen onze partners terecht bij het Sint Laurensfonds?
“Organisaties in Rotterdam kunnen bij ons financiering aanvragen voor projecten die een bijdragen leveren in het tegengaan van eenzaamheid bij ouderen.”

Kijk voor meer informatie op www.sintlaurensfonds.nl

Door Liang de Beer (Coalitie Erbij Rotterdam)