Bijzondere leerstoel voor Anja Machielse ‘ Empowerment van kwetsbare ouderen’

Door 6 november 2015Nieuws

Dr. Anja Machielse is onlangs benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van kwetsbare ouderen’ aan de Universiteit voor Humanistiek. De bijzondere leerstoel wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam. Sociaal wetenschapper Anja Machielse werkt al vele jaren nauw samen met de gemeente Rotterdam bij de bestrijding van sociaal isolement onder ouderen en is adviseur bij het programma ‘Voor Mekaar’ en de Coalitie Erbij Rotterdam.

Wethouder Hugo De Jonge (Jeugd, Onderwijs en Zorg) heeft de benoeming van Machielse officieel bekrachtigd: “Machielse heeft een goede staat van dienst en is de aangewezen persoon om ons te adviseren op gebied van bevorderen van zelfredzaamheid kwetsbare ouderen.”

Anja Machielse gaat zich bezighouden met onderzoek dat bijdraagt aan de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van zelfstandig wonende kwetsbare ouderen, thema’s die in de gemeente Rotterdam hoog op de agenda staan. De gemeente wil de participatie en zelfredzaamheid van ouderen in de stad bevorderen, onder meer door eenzaamheid en sociaal isolement terug te dringen. De leerstoel biedt de mogelijkheid om duurzame aandacht voor de aanpak van eenzaamheid te genereren. De kennis die het onderzoek oplevert, wordt benut om de deskundigheid van sociale professionals te vergroten en sociale interventiepraktijken te verbeteren. De leerstoel zorgt daarnaast voor permanente voeding van de Rotterdamse interventies vanuit (internationaal) wetenschappelijk onderzoek.

De leerstoel is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma ‘Goed Ouder Worden’ van de Universiteit voor Humanistiek waarin humanistische tradities, zinvol leven, geestelijke weerbaarheid en goed ouder worden centraal staan. De activiteiten van de leerstoel dragen bij aan het verbeteren van de positie van kwetsbare ouderen en aan hun mogelijkheden om zinvol ouder te worden, ingevuld vanuit een humanistisch perspectief.