Skip to main content

De gemeente Rotterdam wil voorkomen dat ouderen (75+) buiten het zicht raken van professionals. In het kader van het actieprogramma ‘Voor Mekaar’ wil de gemeente deze ouderen thuis bezoeken. De Coalitie Erbij Rotterdam verzorgt dit jaar de training aan vrijwilligers.

Eenzaamheid in Rotterdam

Ongeveer de helft van de Rotterdammers geeft aan matig tot ernstig eenzaam te zijn. Om die reden is de gemeente Rotterdam het actieprogramma ‘Voor Mekaar’ gestart. Omdat de eenzaamheid onder ouderen vanaf 75 jaar nog hoger is vormen deze ouderen een kwetsbare groep. De gemeente wil voorkomen dat zij tussen wal en schip vallen. Daarom is een van de belangrijkste acties in dit programma dat alle zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder een keer per jaar een huisbezoek krijgen.

Vrijwilligers trainen

Tijdens de huisbezoeken wordt in kaart gebracht wat een 75-plusser voor dagbesteding heeft, wat voor contacten hij of zij onderhoudt en waar eventueel behoefte aan is. Het project is gestart in 6 wijken. De trainingen moeten vrijwilligers versterken in hun kennis en vaardigheden. Vrijwilligers worden door de Coalitie Erbij Rotterdam getraind in kennis over eenzaamheid, omgang met ouderen en het signaleren van eenzaamheid en sociaal isolement. Samen met partijen in de wijk wordt zo nodig de noodzakelijke follow up van de huisbezoeken in gang gezet.

Trainingen goed beoordeeld

In de wijken Oud en Nieuw Crooswijk, Hillesluis, Hoogvliet-Noord, Oud Mathenesse/Witte Dorp zijn vanaf september 2015 nu 10 trainingen gegeven. Totaal 132 vrijwilligers hebben deelgenomen aan de trainingen, waaronder 27 studenten van de SPH opleiding Hogeschool Rotterdam. Zij gaan de huisbezoeken afleggen in de wijk Hoogvliet-Noord.

De deelnemers oefenen in koppels samen met de acteurs in contactlegging en gespreksvaardigheden met ouderen. Zodat zij goed voorbereid aan de huisbezoeken beginnen. Alle ouderen zullen door een koppel van 2 vrijwilligers worden bezocht.

Trainingvrijwilligers

Aan het einde van de training geven de deelnemers door middel van het invullen van een evaluatieformulier hun reacties. De deelnemers geven de training gemiddeld een 8. Er is veel waardering voor de zorgvuldige benadering van het onderwerp en de mogelijkheid om situaties te oefenen met een trainer.

Meer weten?

De werving  en gesprekken door de gemeente Rotterdam met aangemelde vrijwilligers loopt nog steeds door, de verwachting is dat er nog meer trainingen in oktober en november zullen plaatsvinden.

Wilt u meer weten over de trainingen voor vrijwilligers? Neem dan contact met Joke van Kervel (coördinator trainingen Coalitie Erbij Rotterdam) via info@coalitieerbijrotterdam.nl